Dne 17.2.2020 se uskutečnil školní Karneval, který byl výjimečný tím, že naše veselí probíhalo na SŠ a ZŠ Nerudova 267 ve třídě autoškoly. S realizací a organizací mi pomáhala asistentka pedagoga Daniela Novotná.
V úvodu jsme přivítaly vážené hosty paní PhDr. Janu Tláskalovou, Mgr. Jaroslavu Kotlíkovou, Mgr. Evu Martanovou, pedagogy školy a masky. Po seznámení s programem se nám jednotlivé masky představily a veselí mohlo započít.
Během dopoledne jsme tančili a bavili se při soutěžích – běh s míčkem na lžíci, běh v holínkách, slalom na lyžích, slalom Trojnožka, střelba na tučňáka, házení papírových kruhů na tyčku, skákání panáka, prolézání tunelem na čas, prohazování korálku na niti kytičkou, házení lasem na kužele a dalšími soutěžemi.
Karnevalové veselí bylo ukončeno v půl dvanácté vyhodnocením masek.
Třída speciální – 1. místo – Daniel Koblížek, Dominika Wermková, třída I. – 1. místo – Zdena Bledá a Andrea Papoušková, 3. místo – Johann Jiří Polner, třída II. – 1. místo – Marie Čonková, Lukáš Cina, 3. místo – Tony Bledý. Nejkrásnější maskou byla vyhlášena Marie Čonková.
Děkuji všem přítomným za aktivitu při soutěžích a skvělou náladu, která byla po celou dobu našeho karnevalového veselí. Tak zase za rok, už teď se těšíme.

Olga Juřicová a Daniela Novotná