Hrad Rabí Ve středu 7.10.2020 se žáci ze SŠ a ZŠ Nerudova 267 ve Vimperku vydali na historický hrad Rabí.Začátek naší dlouhé cesty začal ve Volarech, kde nastoupili žáci a pedagogové z odloučeného pracoviště. První zastávkou byla škola ve Vimperku, kde čekal zbytek výletníků. Druhé zastavení již byl náš cíl a to státní hrad Rábí. Na hradě nás mile přivítaly průvodkyně hradu, které se nám celou dobu věnovaly. Žáci byli rozděleni do dvou skupin, bylo jim vysvětleno jak se mají na hradě chovat, aby nedošlo k úrazu. Poté následovala samotná prohlídka hradu. Okruh začal na velkém nádvoří, kde průvodkyně seznámila žáky s jednotlivými částmi hradního areálu. Při prohlídce jsme viděli jak hradní věž, tak i hradní sklepení. Chybět nesměla prohlídka hradní studny, konírny a hladomorny. Děti se dozvěděly mnoho nových informací o vývoji hradu Rabí a rabské historii. Celá prohlídka byla prezentovaná zajímavým a poutavým výkladem. Žáci se mohli vyptávat na různé zajímavosti o hradě a jeho okolí. Dětem a pedagogům se návštěva hradu velice líbila. Ve škole se žáci později pokoušeli nakreslit hrad Rabí, tak jak si ho zapamatovali. Rádi bychom poděkovali zaměstnancům hradu za příjemně strávené dopoledne.

Mgr. Eva Fleischmanová