Projektový den mimo školu 13. 10. 2020

 

Dne 13. 10. 2020 navštívili žáci naší školy Ekocentrum  Cassiopea  v Českých Budějovicích. Po příjezdu na místo se děti nejprve přivítaly s milými lektorkami výukových programů, rozdělily se do dvou skupin a netradiční dopolední výuka byla zahájena.

Projektový den mimo školu se skládal z aktivit „Pokusy- kouzelná voda“ a „Mýdlování“.

První aktivita byla zaměřena na tématiku vody a ochrany životního prostředí. V úvodu si žáci vyjasnili, jak je voda důležitá a proč se tímto tématem budeme zabývat. Všichni věděli, že voda je nenahraditelnou součástí všeho živého a bez této kapaliny by nebyl život na naší planetě Zemi. Společně si ověřili, jak důležitá je její ochrana a šetrné zacházení s vodou. Velmi pozorně se žáci soustředili v průběhu pozorování vody v různých skupenstvích v souvislosti se změnou teploty prostředí. Jak se z ledu stane voda. Z vody při bodu varu pára. Jak vznikají mraky. Kam se voda ztrácí a jak koluje na Zemi. Velmi aktivní byli žáci i v průběhu pokusů, kdy nejprve odhadovali, zda se předměty vložené do misky s vodou potopí či nepotopí. Odpovědi odhadu celé skupiny zapsány na tabuli. Při vlastním pokusu bylo patrné jisté napětí, zda byla odpověď správná. V průběhu pokusů se potvrdilo, že správných odhadů bylo více, ale ve 3 případech odhad nevyšel. Následovalo společné zdůvodnění a hodnocení. Paní lektorka děti velmi pochválila a za odměnu si mohly vyrobit mýdlovou kuličku.

Druhá aktivita s názvem Mýdlování byla zaměřena na zásady správné hygieny, žáci plnili úkoly s tímto tématem spojené. Předváděli činnosti, kterým říkáme osobní hygiena. Následovala pohádka s touto tématikou. Dalším úkolem bylo poznávání a zapamatování si názvů rostlin podle fotografie, které se používají k výrobě mýdel na celém světě. Splnění úkolu a pozornost žáků byla prověřena formou soutěže. Po vyhodnocení soutěže se žáci pustili do výroby mýdla. Paní lektorka seznámila žáky s pracovním postupem výroby mýdlové hmoty. Stačilo nastrouhat mýdlo, přidat bylinky, zalít vodou a zpracovat hladkou hmotu. Z mýdlové hmoty si žáci vymodelovali kuličky nebo jí vtlačili do formiček. V závěru proběhlo společné hodnocení. Za odměnu pozvala paní lektorka žáky na pokusy s kouzelnou vodou.

Ve spolupráci s odborníkem z praxe lze projektový den hodnotit jako úspěšný a pro účastníky přínosný. Žáci všechny mile překvapili, s jakým odhodláním se zapojili do všech aktivit a plnění jednotlivých úkolů. V rámci projektového dne si účastníci doplnili řadu informací z učiva prvouky a přírodovědy. Práce s mýdlovou hmotou byla pro děti také velmi zábavná a obohacující. Děti vyrobily vlastníma rukama z voňavé hmoty dárek pro někoho. Všichni zaslouží velikou pochvalu.

Mgr. Milada Zahradníková