V úterý 1. 6. 2021 se uskutečnil v rámci projektu Šablony II. projektový den s názvem „Kdo pečuje o les“. Dopolední vyučování proběhlo společně s myslivcem p. Romanem Holcem. Nejprve si žáci zopakovali svoje vědomosti o lese a jeho ochraně. Poznávali dřeviny, byliny, plody a zvířata lesa v jeho jednotlivých patrech. V další části přiblížil p. Holc dětem práci myslivců, vysvětlil rozdíl mezi myslivcem, hajným a revírníkem. Seznámil žáky s některými mysliveckými pojmy, jako například „vysoká, srnčí, černá zvěř“, ukázal dětem vybavení myslivce do lesa a jeho péči o les a zvířata. Žáci si mohli prohlédnout myslivecký nůž, náboje, lebku srnce s parůžky, parohy, odborné knihy. Pan Holc velmi poutavě vyprávěl dětem o výcviku a výchově loveckých psů. V průběhu výuky se žáci aktivně zapojovali do diskuse, ptali se a spolupracovali s odborníkem. Na závěr si pak děti ověřily své získané vědomosti při vypracování pracovních listů. Dopoledne plné poutavého vyprávění o přírodě a ukázek velmi rychle uteklo. Žáci získali nové vědomosti v oblasti, která jim nebyla velmi známá, proto je program velmi zaujal a byl pro ně nejen zábavou, ale edukačním zpestřením, které mohou využít v rámci výuky. Projektová výuka se všem líbila. Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Milada Zahradníková