Ve středu 2.6.2021 jsme s žáky SŠ a ZŠ Vimperk, Nerudova 267, v rámci projektu Šablony II. vyrazili do Prachatic do Dřípatky na projektový den ,,Louka, motýl.“  Zde jsme se nejprve rozdělili na 2 skupiny. Mladší žáci (1.stupeň) začali projektový den venku na zahradě sbíráním barevných kytiček. Tyto kytičky lepili na paletu z tvrdého papíru, tu si pak odnášeli domů. Následovalo povídání o motýlech – žáci je poznávali, seznámili se s vývojem motýla, hráli si hry na motýlky.  Starší žáci (2.stupeň) nejprve v učebně poznávali ptactvo, seznámili se formou hry s tím, kde ptáci žijí, čím se živí, jaká stavějí hnízda. Poté jsme pokračovali pozorováním ptactva venku na zahradě pomocí dalekohledů. Žákům se toto pozorování velice líbilo. Na závěr jsme se v učebně seznámili s živou užovkou červenou, papouškem,  morčetem a strašilkami. Žáci si je mohli pohladit ,pochovat a prohlédnout. Dozvěděli se, kde žijí, čím se živí, zda jsou nebezpeční a mnoho dalších zajímavostí. Dopoledne plné poutavého vyprávění, her a zajímavostí velmi rychle uteklo. Ani se nám nechtělo zpět domů. Žákům se celý projektový den velice líbil a byli nadšeni. Získali mnoho nových poznatků o přírodě, o lese, ptactvu, louce, motýlech, plazech.

 

Yveta Škvrnová