Sportovní Den dětí na Nerudovce

V úterý 31. 5. 2022 se v naší SŠ a ZŠ Vimperk opět sportovalo. Tentokrát v rámci oslav Mezinárodního dne dětí, který jsme společně oslavili sportovním Dnem dětí na Nerudovce. Letošní sportovní den proběhl v prostorách místní tělocvičny. Celá akce byla zahájena v 8:45 hodin společným nástupem za přítomnosti pana ředitele SŠ a ZŠ Vimperk Ing. Petra Žuravského, který přišel žáky podpořit a společně s přítomnými pedagogy zahájit sportovní Den dětí na Nerudovce. Po odstartování hry se žáci prvního a druhého stupně pustili do plnění jednotlivých disciplín s odhodláním podat ten nejlepší výkon a zvítězit. Sportovci ve trojicích na jedenácti stanovištích procházeli různé disciplíny, běhali, skákali z místa, zkoušeli dát góly do branky, na koš, překonat překážkovou dráhu, házet na cíl. Jejich sportovní výsledky na stanovištích měřili a poctivě zapisovali studenti střední školy. Děti po celou dobu aktivně sportovaly. Po tak intenzivním sportovním výkonu si všichni žáci a studenti zasloužili velkou svačinu a chvilku odpočinku. Dopoledne uteklo rychle jako voda. V 11:15 hodin proběhlo vyhlášení výsledků. Všichni sledovali vyhlášení vítězů, těšili se na medaile a pěkné odměny. Dětský den tak přinesl radost, zábavu a příjemný sportovní zážitek. Velký dík patří všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci sportovního dne.

Mgr. Milada Zahradníková