Ve středu 7.6.2023 se opět po roce v naší škole konala soutěž Školní slavík. Této soutěže se zúčastnili všichni žáci naší školy včetně speciálních tříd. Každý soutěžící si připravil jednu lidovou nebo umělou píseň. Výkony všech žáků hodnotila čtyřčlenná porota, složená z p. učitelek. Všichni soutěžící se snažili podat co nejlepší výkon. Za tento výkon byli náležitě odměněni potleskem a drobnými dárky. Vítězové obdrželi diplom a věcné odměny. A kdo odešel ze soutěže jako vítěz?

Speciální třídy : 1. místo : Patrik Mašek,2.místo: Michaela Staňková, 3.místo : Martin Kopf

  1. stupeň: 1. místo: David Keclík, 2. místo: Sabina Kálalová, 3 . místo: Kristýna Bledá
  2. stupeň: 1. místo: Zdena Bledá, Natálie Svobodová, 2. místo: Lubor Novák, Dezider Bílý, 3 .místo: Jakub Horváth, Miroslav Sokol

 

Yveta Škvrnová, tř.uč.