Dlouhodobou tradicí na naší škole je v adventním období turnaj v Pexesu, na který srdečně zveme zastupitele našeho města.

Turnaj se uskutečnil v pondělí 18.12.2023 od 8:30 hod. ve třídě školní družiny.

Pozvání přijali místostarosta Mgr. Zdeněk Kuncl, vedoucí Odboru školství, kultury a cestovního ruchu Ing. Martina Křížová. Omluvu jsme přijali od starostky města Ing. Jaroslavy Martanové z naléhavých pracovních důvodů. Za vedení školy se turnaje zúčastnil ředitel SŠ a ZŠ Nerudova 267, Ing. Petr Žuravský. K doplnění volného místa hráče byla oslovena zástupkyně ředitele školy Mgr. Helena Švehlová, která naší výzvu přijala. Vyzyvateli z řad žáků, byli vítězové třídních kol : Kristína Bledá, Melánie Rozálie Čurejová. Dezider Bílý a Marek Oračko.

Po vzájemném představení hráčů jsme utvořili dvojice žák proti zastupiteli jak města, tak školy. Ve vánočně vyzdobené školní družině a za tichého doprovodu koled se rozpoutalo soutěžní klání. Ve vzduchu bylo cítit napětí a všichni se snažili co nejrychleji najít dva stejné obrázky. Nikdo nikoho nešetřil. Naši žáci měli během celé soutěže jasnou převahu.

Po ukončení prvních kol jsme sečetli výsledky a jasné prvenství získala Melánie Rozálie Čurejová. Stejný počet bodů pak měli Kritína Bledá a Dezider Bílý. Rozhodující hru mezi nimi jsme však nemohli dohrát. Důvodem bylo zahájení školní besídky. Situaci jsme společně vyřešili udělením dvou druhých míst.

Výsledky turnaje : 1. místo – M.R.Čurejová, 2. místo – K. Bledá a Dezider Bílý

Soutěžící za své výkony obdrželi věcné ceny od školy a zastupitelů města Vimperku. Dále zastupitelé předali perníčky pro všechny žáky školy, za které vřele děkujeme.

Každý ze soupeřů od nás dostal dva andílky a vánoční přáníčko, které vyrobili děti ve školní družině.

Na závěr bych chtěla všem soutěžícím poděkovat za skvělou atmosféru během celého turnaje. Zastupitelům města a vedení naší školy za přijetí pozvání a milou účast.

Olga Juřicová

vychovatelka ŠD