Login

Aktuálně z naší školy

Projektový den ve škole - Setkání se spisovatelem - 6.3.2020

Projektový den ve škole - Indiánské snění - 5.3.2020

Ve středu 5. března 2020 nás ve škole navštívila p. Jitka Martanová z DDM Vimperk . Společně s žáky naší školy jsme si za jejího vedení vyrobili lapače snů. K čemu je vlastně takový lapač snů dobrý? Podle severoamerických indiánů lapač snů zachycuje dobré sny a špatné sny odhání. Měl by být zavěšený v místnosti, kde dotyčný spí, nejlépe poblíž okna nebo dveří, aby tak zajistil co nejlepší spánek. Lapač snů ale také slouží jako amulet, který chrání před negativní energií a lze ho nosit při sobě pro štěstí.. Každá část talismanu má svůj význam. Kamínek uprostřed síťky znázorňuje vlastní já člověka, kruh lapače představuje svět a vesmír, který chrání kamínek. Peříčka, která jsou přivázána ke kruhu, zachytávají vesmírnou energii a sny, které filtrují. Špatné sny a negativní energie je pohlcena a dobré sny a pozitivní energie jsou přeneseny do síťky. Podle indiánů zde negativní energie, která se v síti zachytí, zabloudí a nenajde cestu ke kamínku uprostřed. Žákům se práce povedla a vlastnoručně vyrobené lapače snů si s nadšením odnesli domů.

Yveta Škvrnová

Projektový den ve škole - Indiánské snění - 5.3.2020

Projektový den ve škole Volary - Canisterapie - 3.3.2020

článek dodají ped. školy

Projektový den ve škole Volary - Canisterapie - 3.3.2020

Projektový den ve škole s angličtinou - 21.2.2020

Projektový den ve škole s angličtinou - 21.2.2020

V pátek 21.2.2020 se žáci II. stupně ZŠ praktické zúčastnili Projektového dne s angličtinou. Navštívil nás rodilý mluvčí Howard Davis z Kalifornie. Ten žáky nejprve seznámil se svou vlastí, Spojenými státy americkými. Howard žije se svojí rodinou v Kalifornii. Vyprávěl nám o své zemi , o rodině, o tom, jaké má koníčky a kde žije a pracuje zde v České republice. Seznámili jsme se s oblíbenými americkými sporty, jako je baseball, americký fotbal a lední hokej. Celá akce probíhala v přátelské atmosféře, žáci se snažili s Howardem komunikovat. Zdokonalili se v angličtině a dozvěděli se plno zajímavých věcí.

Yveta Škvrnová

Projektový den ve škole s angličtinou - 21.2.2020

Školní Karneval - 17.2.2020

Dne 17.2.2020 se uskutečnil školní Karneval, který byl výjimečný tím, že naše veselí probíhalo na SŠ a ZŠ Nerudova 267 ve třídě autoškoly. S realizací a organizací mi pomáhala asistentka pedagoga Daniela Novotná.
V úvodu jsme přivítaly vážené hosty paní PhDr. Janu Tláskalovou, Mgr. Jaroslavu Kotlíkovou, Mgr. Evu Martanovou, pedagogy školy a masky. Po seznámení s programem se nám jednotlivé masky představily a veselí mohlo započít.
Během dopoledne jsme tančili a bavili se při soutěžích – běh s míčkem na lžíci, běh v holínkách, slalom na lyžích, slalom Trojnožka, střelba na tučňáka, házení papírových kruhů na tyčku, skákání panáka, prolézání tunelem na čas, prohazování korálku na niti kytičkou, házení lasem na kužele a dalšími soutěžemi.
Karnevalové veselí bylo ukončeno v půl dvanácté vyhodnocením masek.
Třída speciální – 1. místo – Daniel Koblížek, Dominika Wermková, třída I. – 1. místo – Zdena Bledá a Andrea Papoušková, 3. místo – Johann Jiří Polner, třída II. – 1. místo – Marie Čonková, Lukáš Cina, 3. místo – Tony Bledý. Nejkrásnější maskou byla vyhlášena Marie Čonková.
Děkuji všem přítomným za aktivitu při soutěžích a skvělou náladu, která byla po celou dobu našeho karnevalového veselí. Tak zase za rok, už teď se těšíme.

Olga Juřicová a Daniela Novotná

Školní Karneval - 17.2.2020

Zimní výzdoba

Projektový den ve škole, muzikoterapie - 11.2.2020

Projektový den ve škole, muzikoterapie - 11.2.2020


Dne 11. února 2020 jsme si na SŠ a ZŠ Nerudova 267 užili trochu jiné vyučování. Naši žáci ZŠ se zúčastnili projektového dne realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jednalo se o projektový den Muzikoterapie. Netradiční bylo i prostředí. Výuka proběhla v prostorách školní restaurace „Sv. Rafael“ v Brantlově ulici. Po příjezdu všech žáků naší školy z Volar a Vimperka se výuky ujala paní lektorka Pavla Žílová se svým synem. Žáci se společně zaposlouchali do melodie houslí a kytary, které provázelo zajímavé vyprávění paní lektorky o hudbě. Všichni pozorně naslouchali, spolupracovali, nechyběl zpěv, rytmická cvičení a relaxace. Závěrem proběhla společná reflexe a rozloučení s milou dvojicí muzikantů. Dětem, ale ne jen jim, se muzikoterapie líbila. Pro všechny to byl velmi zajímavý a netradiční zážitek. Po společném obědě jsme se vydali zpět do školy, kde pokračovala odpolední výuka. Velký dík patří všem, kteří se podíleli na organizaci projektového dne.

Mgr. Milada Zahradníková

Projektový den ve škole, muzikoterapie - 11.2.2020

Vánoční besídka - 19.12.2019

Vánoční pexeso 19.12.2019

Dne 19.12.2019 proběhlo každoroční pexesové klání se zastupiteli města Vimperk. Pozvání přijali Mgr. Zdeněk Kuncl – místostarosta a Martina Křížová – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu. Jejich řady posílil ředitel školy Ing. Petr Žuravský. Naší školu reprezentovali vítězové třídních kol – Jessica Bledá, Sandra Bílá a Tomáš Kloc.
Souboje proběhly ve školní družině v prostorách SŠ Nerudova 267, kam jsme se po dobu rekonstrukce naší školy přestěhovali.
Ve vánoční atmosféře soutěžící podávali skvělé výkony. Soutěžní klání bylo velice vyrovnané a nerozhodné. O druhé a třetí místo se utkali Sandra Bílá a Tomáš Kloc. Celkovým vítězem se stala nejmladší soutěžící Jessica Bledá. Druhé místo obsadil Tomáš Kloc a na třetím místě se umístila Sandra Bílá.
Všem zúčastněným děkuji za čestné souboje a za skvělou atmosféru, která panovala během této soutěže.

Olga Juřicová

Vánoční pexeso - 19.12.2019

Vánoční vystoupení na LDN - 18.12.2019

Ve středu 18. 12. 2019 jsme s žáky II. stupně ZŠ praktické opět navštívili Léčebnu dlouhodobě nemocných ve Vimperku. S klienty léčebny se setkáváme pravidelně v době Vánoc, Velikonoc, Dne matek, Dne otců, … Vždy se na tato setkání vzájemně těšíme. Žáci ve složení: Sandra Bílá, Marie Rozálie Čonková, Tomáš Kloc, Dominik Procházka, Lukáš Cina a Aleš Hamburg vystoupili s pásmem vánočních písní a básní, pro babičky a dědečky vyrobili malé dárečky a přáníčka. Za své vystoupení byli odměněni potleskem, sladkostmi a malým pohoštěním. Na závěr jsme si všichni společně za doprovodu kytar zazpívali. Již nyní se těšíme na další setkání.

Yveta Škvrnová

Vánoční vystoupení na LDN Vimperk - 18.12.2019

Vánoční výzdoba školy 2019

Projektový den - Vánoce - 11.12.2019

Projektový den - Vánoce - 11.12.2019

Vánoce se pomalu blíží, všichni se těší na očekávané svátky zimy. Sváteční atmosféru si děti naší Základní školy 1. Máje, Vimperk užili ve středu 11. 12. 2019, kdy proběhl projektový den „Vánoce“. Byl realizován ve spolupráci se Střední školou, Nerudova 267, Vimperk v rámci projektu Jihočeského kraje Pedagog 21. století - Učíme se navzájem. Cílem projektu byla tvorba a ověření aktivit zaměřených současně na matematickou i čtenářskou gramotnost a vzájemnou spolupráci zúčastněných škol. Projektový den proběhl na Střední škole, Nerudova 267. Žáci pracovali společně v prostorách cvičné kuchyně v týmech 1 žák SŠ a 1 žák ZŠ. Děti během dopoledne zvládly vyplnit pracovní listy, vyrobit andílka z papírové tašky, ozdobit a zabalit perníčky. Všem se tento den velice líbil a zpříjemnil nám tak čekání na Vánoce. Naše vzájemná spolupráce dopadla na jedničku.

Mgr. Milada Zahradníková


Projektový den - Vánoce - 11.12.2019

Podzimní výzdoba školy

Třída ZŠ speciální - září 2019

Liga proti rakovině - 1.10.2019, 1.třída

Dny zdraví ve Vimperku
Dne 1. 10. 2019 žáci I. třídy poprvé zavítali na osvětovou interaktivní výstavu Každý svého zdraví strůjcem. Tématem putovní výstavy Ligy proti rakovině byla prevence závažných onemocnění naší doby. Děti si zde prohlédly výstavu, zodpověděly testové otázky zaměřené na zásady zdravého životního stylu. Po jejich vyhodnocení na děti čekala pěkná odměna a další soutěže. Počasí nám přálo, program děti zaujal, vše dopadlo na jedničku.

Mgr. Milada Zahradníková

Liga proti rakovině - 1.10.2019, 1.třída

Cvičení v přírodě - 24.9.2019

V úterý 24.9.2019 jsme s žáky 2. stupně ZŠ praktické vyrazili na cvičení v přírodě. Ráno jsme se všichni sešli ve škole, odkud jsme pokračovali na vlakové nádraží. Vlakem jsme jeli do Soumarského mostu. Zde jsme se vydali na Soumarskou stezku. Tato stezka nás seznamuje s šumavskými rašeliništi a přibližuje vývoj Soumarského rašeliniště. Celé rašeliniště jsme si pěkně prohlédli z dřevěné vyhlídkové věže. Nejvíce se však žákům líbily bunkry z II.sv. války a Muzeum lehkého opevnění. V poledne jsme se vrátili vlakem zpět do Vimperku. Celá akce se vydařila, žáci byli nadšeni a i počasí se nakonec umoudřilo.

Yveta Škvrnová

V úterý 24. 9. 2019 se I. třída vydala za dobrodružstvím do přírody. Děti se během první vyučovací hodiny seznámily s trasou a cílem cvičení. Trasa byla naplánována od školy do nedalekého Pravětínského údolí. Cestou děti poznávaly dopravní značky v okolí školy, seznamovaly se s živočichy, pozorovaly stromy, keře a jejich plody. Po příchodu do lesa si všichni žáci s chutí snědli svačinu a následovalo plnění úkolů. Proběhlo společné hodnocení a návrat do školy. Stanovené úkoly žáci plnili s radostí, nasbírali různé přírodniny, které využijeme při pracovním vyučování. Děti byly nadšené a těší se na další pobyt v přírodě.

Mgr. Milada Zahradníková

Cvičení v přírodě - 24.9.2019

Den Branné přípravy - 9.9.2019

V pondělí 9. 9. 2019 proběhl Den Branné přípravy u řeky Volyňky ve Vimperku. Žáci si zde mohli nechat změřit tlak nebo zhlédnout ukázku práce Jihočeské záchranné kynologické brigády. Dále bylo možné prohlédnout si vozy a techniku Horské služby, ZZS, HZS i Městské policie, dozvědět se bližší informace o dárcovství krve. I přes nepřízeň počasí si děti akci užily.

Mgr. Milada Zahradníková

Den Branné přípravy - 9.9.2019

Přírodovědné muzeum Semenec u Týna nad Vltavou - 6.9.2019

Přírodovědné muzeum Semenec u Týna nad Vltavou - 6.9.2019

V pátek 6. 9. 2019 jsme se s žáky naší školy vypravili do přírodovědného muzea Semenec v Týně
nad Vltavou.,,Dobrodružství z poznání – Všechno souvisí se vším“ byl realizován za finanční podpory Jihočeského kraje, dotační program ,,Rozvoj venkova a krajiny.“
Ráno jsme se vydali autobusem do Volar, kde se k nám přidali spolužáci z odloučeného pracoviště Volary. Odtud jsme pokračovali do Týna nad Vltavou. Zde se v části Semenec nachází překrásné přírodovědné muzeum. Toto byl cíl naší cesty. Po příjezdu jsme se rozdělili do dvou skupin – první skupina šla do podzemí a druhá se vydala na cestu pravěkem. V podzemí jsme shlédli mnoho zajímavého – krápníky, různé druhy nerostů, sůl kamennou, navštívili jsme i malou jeskyni. Žáky zaujal i poutavý výklad naší průvodkyně. V druhé části výpravy do pravěku jsme se naučili rozdělávat oheň pomocí křesadla, poznávali jsme stopy zvířat, seznámili se s pravěkou hudbou a s pravěkými hudebními nástroji. Vyzkoušeli jsme si také vyrábět šípy, s nimiž jsme soutěžili, komu doletí nejdále. Dětem se celá akce velmi líbila a domů jsme odjížděli plni krásných zážitků a nových dovedností.

Yveta Škvrnová

Přírodovědné muzeum Semenec u Týna nad Vltavou - 6.9.2019

Zahájení školního roku 2019-2020 - 2.9.2019

Závěr školního roku 2018-2019

Školní pěvecká soutěž Slavík - 21.6.2019

Školní pěvecká soutěž Slavík - 21.6. 2019

Dne 21. června proběhlo školní kolo pěvecké soutěže ve třídě druhého stupně.
Porota složená z pedagogů a jednoho žáka rozhodla takto.

Výsledky:
I. kategorie
1. místo Mário Cina
2. místo Ondřej Dunka
2. místo Dezider Bílý
3. místo Jiří Johann Polner

II. kategorie
1. místo Marie Rozálie Čonková
1. místo Sandra Bílá
2. místo Bianka Vítková
2. místo Valerie Rodová
3. místo Lukáš Cina


Letní výzdoba školy

Netradiční sportovní den - 11.6.2019

Netradiční sportovní den - 11.6.2019

Netradiční sportovní den - 11.6.2019

Netradiční sportovní hry, tak zněl název sportovního dne, který proběhl 11. června v areálu SŠ Nerudova 267 ve Vimperku. Naše netradiční sportovní klání se uskutečnilo v rámci dotačního programu Jihočeského kraje 2019 na Podporu sportu pod názvem „Handicapem zážitky nekončí, do cíle společně“. Myšlenkou akce bylo připravit pro děti i dospělé den plný nevšedních sportovních zážitků a vzájemné setkání žáků i pedagogů pozvaných škol z našeho regionu.
Toho dne, se to již od sedmi hodin ráno v areálu střední školy začalo hemžit organizátory a rozhodčími z řad pedagogů SŠ a ZŠ Vimperk. Proběhla poslední organizační porada a rozdělení dílčích úkolů. Od osmi hodin byla zahájena prezentace.Těšili jsme se hojné účasti, zapsáno bylo celkem 66 závodníků. Soutěžili žáci Základní školy Prachatice,
Zlatá stezka 387 a žáci naší školy z Volar a Vimperka. Následoval nástup sportovců a slavnostní zahájení sportovního dne. Akci zahájila paní starostka Ing. Jaroslava Martanová, k soutěžícím promluvil také pan ředitel naší školy Ing. Petr Žuravský i paní zástupkyně ředitele Mgr. Helena Švehlová přivítala pozvané hosty. Následoval čestný slib sportovců a rozhodčích. Den plný sportu byl zahájen. Mikrofonu se ujal pan učitel Ing. Václav Heinzl, který celou akci moderoval. Zábavný den pro děti byl organizován formou netradičních sportovních disciplín na okruhu jedenácti stanovišť. Každé družstvo mělo svého průvodce a bylo označeno barevnými náramky. Vlastní sportování dětí v místní tělocvičně již od první splněné disciplíny provázelo nadšení a urputná snaha o nejlepší výkon a bodové hodnocení celého týmu. Podle slov jedné paní učitelky“ byla celá tělocvična v pohybu“. Mezi oblíbené disciplíny patřil curling, překážková dráha, přeskoky lana, hod na cíl nebo kop na branku. Výborná sportovní atmosféra vydržela až do samého závěru sportování, úsměv a spokojenost dětí v jednotlivých týmech byla jasným znamením, že si to sportovci opravdu užili. Všichni byli spokojeni i s občerstvením, díky němuž měli dostatek energie po celou dobu sportování. Po splnění poslední disciplíny se uskutečnilo závěrečné sčítání bodů. Následovala krátká pauza, nástup sportovců a závěrečné vyhlášení vítězů. V 1. kategorii mladších žáků se na prvním místě umístilo družstvo z Vimperku, v 2. kategorii starších žáků družstvo z Prachatic. Vše dopadlo pomyslnou remízou a medaili za odměnu získali všichni závodníci. Radost dětí byla velká. Smyslem akce nebylo vyhrát, ale zúčastnit se a najít nové kamarády. Letošní sportovní den se opravdu vydařil. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci a zejména sponzorům, jelikož přispěli na pořádání těchto her. Jmenovitě bychom rádi poděkovali paní starostce města Vimperk, která naší akci přišla podpořit.
Těšíme se na další ročník netradičního sportování a všem přejeme krásné prázdniny.

Mgr. Milada Zahradníková

Dopravní soutěž - 7.6.2019

Dopravní soutěž v Prachaticích - 7.6.2019

Dne 7. června 2019 jsme vyjeli v 8.00 hod. školním autobusem do Prachatic, kde se konalo okresní kolo Dopravní soutěže v areálu DDM.
Po společném nástupu družstev z Prachatic, Vimperku a Volar nás přivítala ředitelka této školy paní Mgr. Kunešová a seznámila nás s průběhem soutěže.
V letošním roce jsme jeli se dvěma družstvy, které byly doplněny 2 žáky z našeho odloučeného pracoviště Volary, z důvodu nemoci našich závodníků. Jmenovitě : V. Rodová, B. Vítková, A. Hamburg, V. Šandor ( Vo), R. Giňa, T. Kloc, D. Procházka a S.R. Bihary ( Vo).
Celé dopoledne nás provázelo příjemné počasí a zápolení ve čtyřech disciplínách - jízda zručnosti, dopravní testy, zdravověda a jízda po dopravním hřišti nám rychle uběhlo.
V půl dvanácté jsme se opět sešli ke slavnostnímu nástupu, kde proběhlo vyhlášení výsledků.

I. kategorie :
1. místo - Prachatice
2. místo – Vimperk

II. kategorie :
1. místo - Prachatice
2. místo - Vimperk
3. místo – Volary

Závodníci obdrželi odměny a diplomy od BESIPU České Budějovice.
Velké poděkování patří závodníkům z vimperské tak i volarské školy za skvělou reprezentaci a dobré chování.

Olga Juřicová
ZOO Dvorec - 5.6.2019

ZOO Dvorec - 5.6.2019

ZOO Dvorec - 5.6.2019

Zoologická zahrada Dvorec, kterou jsme se žáky SŠ a ZŠ 1. Máje ve Vimperku navštívili dne 5.6.2019, leží v krásné přírodě u obce Borovany. Tento výlet ,, Cesta poznání a dobrodružství“ byl realizován za finanční podpory Jihočeského kraje, dotační program: ,, Rozvoj venkova a krajiny“. Po příjezdu na místo se nás ujala průvodkyně, která nás provedla celou zoologickou zahradou. ZOO Dvorec se může chlubit úspěchy chovu velkých kočkovitých šelem, které byly naším hlavním tématem. Od průvodkyně jsme se dozvěděli mnoho zajímavého. Především žáky zaujal tygr indický bílý, lev pustinný, tygr ussurejský, vlk nebo levhart skvrnitý. Naši pozornost upoutaly zvuky gibonů a paviánů, koupající se buvolec běločelý nebo pobíhající pštrosi. Pro všechny to byl krásný den, z kterého jsme si odváželi mnoho nových informací a zážitků.

Mgr. Eva Fleischmanová

Dětský den na Olšině - 30.5.2019

Dětský den na Olšině - 30.5.2019

Ve čtvrtek 30.5.2019 se žáci naší školy již tradičně zúčastnili Dětského dne na Olšině, který pořádali Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Horní Planá, Újezdní úřad vojenského újezdu Boletice a Středisko obsluhy výcvikových zařízení Boletice v areálu RZ Olšina.
Stejně jako v loňském roce jsme vyjeli autobusem v 7.30 hod. a po cestě na Olšinu jsme ve Volarech přibrali žáky volarské školy. Společně na místo jsme dorazili v 8.50 hod. Byl to den plný zážitků. Čekala tu na nás spousta zábavy – vojenská technika, lesnická a zemědělská technika, Policie ČR, psovodi , zásahová jednotka, hasiči, tvořivé dílny, skákací hrady, letecké modelářství, dřevosochařství, různé soutěže pro děti , lukostřelba a.j. Nejvíce se našim žákům líbil přelet dvou vrtulníků, rodeo býk a opékání špekáčků. Počasí se vydařilo, vládla zde skvělá atmosféra a již nyní se těšíme na Olšinu v příštím školním roce.

Yveta Škvrnová

Vystoupení ke Dni matek na LDN - 29.5.2019

Vystoupení ke Dni matek na LDN - 29.5.2019

Ve středu 29.5.2019 jsme s žáky 6. – 9. p .r. ZŠ praktické opět zavítali do Léčebny dlouhodobě nemocných ve Vimperku. Tentokrát jsme se sešli u příležitosti Dne matek. Žáci ve složení: René Giňa, Sandra Bílá, Marie Rozálie Čonková, Tomáš Kloc, Dominik Procházka, Lukáš Cina a Aleš Hamburg předvedli své pásmo básniček a písniček. Toto pásmo se babičkám a dědečkům velice líbilo. Odměnili nás bouřlivým potleskem a někteří si s námi i zazpívali. Navíc jsme je potěšili vlastnoručně vyrobenými dárečky a přáníčky . Nakonec jsme si všichni společně za doprovodu kytar zazpívali. Již nyní se těšíme na další setkání.

Yveta Škvrnová

Pěvecká soutěž Konvalinka v Č.B. - 28.5.2019

Pěvecká soutěž Konvalinka Č.B. - 28.5.2019

V úterý 28 .5.2019 jsme se s žáky naší školy zúčastnili v Českých Budějovicích pěvecké soutěže Konvalinka. Naši školu reprezentovali 3 žáci : René Giňa, Sandra Bílá a Marie Rozálie Čonková.
Všichni tři předvedli perfektní výkon, díky němuž získali dvě první a jedno druhé místo.
René Giňa – 1. místo, Sandra Bílá – 1. místo, Marie Rozálie Čonková – 2. místo.
V průběhu celé soutěže zde panovala přátelská a milá atmosféra, soutěžící se navzájem povzbuzovali a fandili si. Již nyní se těšíme na příští ročník této soutěže.

Yveta Škvrnová

Zámek Hluboká - 24.5.2019

Zámek Hluboká - 24.5.2019

Zámek Hluboká - 24.5.2019

Dne 23.5.2019 se zúčastnily děti ze SŠ a ZŠ Vimperk projektového dne. Záměrem projektu Cesta do historie bylo vytvořit žákům konkrétní představu o životě našich předků.. Proto jsme jim zprostředkovali zážitek z prohlídky státního zámku Hluboká nad Vltavou a okolí. Děti absolvovaly prohlídku reprezentačního okruhu v zámku. Seznámily se nejen s historií rodin žijících na zámku, měly možnost na maketách vidět přestavbu zámku do současné podoby, byly okouzleny místními interiéry a zámeckou zahradou, způsobem života na zámku a šikovností a zručností našich předků. Prohlídka zámku s doprovodným výkladem byla pro děti natolik zajímavá, že kladly průvodci mnoho dalších dotazů. Přesvědčily se, že se zámku Hluboká právem říká Perla jižních Čech.


Mgr. Soňa Tuháčková

Písek Sladovna - 13.5.2019

Písek Sladovna - 13.5.2019

Písek Sladovna - 13.5.2019

Dne 13.5.2019 se žáci SŠ a ZŠ 1. Máje zúčastnili v rámci realizace vzdělávacího programu MAS Šumavsko , z.s. ,, Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Vimperk II“ již druhé exkurze. Tentokrát jsme se žáky navštívili Sladovnu v Písku, kde se koná mimo jiné i expozice ,,Fotbalu“.
Žáci se mohli během exkurze vžít do role fotbalistů. Vyzkoušeli si individuální i týmové herní dovednosti, snažili se přihrávat na cíl i střílet na přesnost. Dozvěděli se mnoho zajímavého ze života českých fotbalistů a samozřejmě si zahráli i fotbal. Zjistili, že fotbal je týmová spolupráce hráčů, vyžaduje soustředěnost, přesnost a pravidelný trénink. Tato exkurze byla plná aktivit, zábavy a to se našim žákům velice líbilo.

Mgr. Eva Fleischmanová

Den Země - 24.4.2019

Den Země 24.4.2019

Ve středu 24. 4. 2019 se již tradičně žáci I. třídy vypravili na Vodník, kde pořádalo vimperské středisko environmentální výchovy Správy Národního parku Šumava oslavy Dne Země určené pro žáky ZŠ. Pro děti zde organizátoři připravili mnoho zábavných a tvořivých stanovišť. Děti postupně plnily úkoly na stanovištích, na závěr je čekala zasloužená odměna. Den strávený v přírodě byl příjemným zpestřením výuky. Dětem se akce líbila.

Mgr. Milada Zahradníková

Projektový den - Běh na krátkou trať,drogy- 23.4.2019

Projektový den - Běh na krátkou trať, drogy - 23.4.2019Projektový den - Běh na krátkou trať, drogy - 23.4.2019Projektový den - Běh na krátkou trať, drogy - 23.4.2019

Projektový den - Běh na krátkou trať,drogy - 23.4.2019

Projektový den - Běh na krátkou trať,drogy  - 23.4.2019

V úterý 23. 4. 2019 proběhl na naší škole další projektový den na téma:,,Běh na krátkou trať – drogy.‘‘Tento projektový den byl uskutečněn ve spolupráci s MAS Šumavsko z.s. Malenice a Portus Prachatice. Žáci se zde pod vedením lektorky Bc. Terezy Pravdové formou zážitkových her seznámili s druhy drog, s jejich nebezpečím, následky a s tím, jak drogy odmítat. Poznali, co se děje s tělem závislého člověka a naučili se poznávat různé druhy závislostí. Celá akce se vydařila a doufáme, že pro žáky bude přínosná.

Yveta Škvrnová

Vystoupení žáků školy na LDN - Velikonoce 17.4.2019

Vystoupení žáků na LDN - 17.4.2019

Ve středu 17.4.2019 jsme s žáky 6. – 9. p.r. ZŠ praktické opět navštívili Léčebnu dlouhodobě nemocných ve Vimperku. Naše setkání se tentokrát neslo v duchu velikonočních svátků. Jak jistě všichni víme, Velikonoce jsou svátky jara , proto i naše vystoupení bylo ryze jarní. Žáci ve složení: René Giňa, Sandra Bílá, Marie Rozálie Čonková, Tomáš Kloc, Dominik Procházka, Lukáš Cina a Aleš Hamburg svým zpěvem a recitací dojali babičky a dědečky až k slzám. Navíc je potěšili vlastnoručně vyrobenými velikonočními zajíčky , kuřátky a přáníčky. Za své vystoupení byli odměněni potleskem, velikonočním beránkem,sladkostmi a malým pohoštěním. Nakonec jsme si všichni společně za doprovodu kytar zazpívali. Již nyní se těšíme na další setkání.

Yveta Škvrnová

Techmania Plzeň - 9.4.2019

Techmania Plzeň - 9.4.2019

Techmania Plzeň - 9.4.2019

Dne 9. 4. 2019 se žáci naší školy vydali do Plzně. Cílem byla návštěva Techmanie. Ze všech nabízených programů děti nejvíce zaujala Projekce ve 3D Cinema na téma Titáni doby ledové a planetárium. Děti si ještě prohlédly celé další patro, kde si vyzkoušely spoustu pěkných atrakcí. Tento nevšední zážitek byl žákům umožněn v rámci projektové výuky. Radost z výletu byla velká!

Mgr. Milada Zahradníková

Velikonoční výzdoba školy - 2019

Karneval - 22.2.2019

Karneval - 22.2.2019

V pátek 22. února 2019 proběhl školní karneval.
Po převléknutí se do kostýmů využili žáci možnost se nechat nalíčit od paní učitelky E. Fleischmanové a slečny asistentky pedagoga Daniely Novotné. Proměna byla dokonalá.
V devět hodin jsme byli přivítáni paní vychovatelkou v tělocvičně školy, kde se karneval uskutečnil.
Na úvod se nám masky představily a zapózovaly před fotoaparáty. Paní učitelky měly možnost si je prohlédnout jednotlivě a ohodnotit přidělenými body.
V půl desáté se naplno rozběhlo karnevalové veselí, které bylo plné her a soutěží. Nechyběl ani tanec, který jsme si všichni užívali.
Po dvanácté hodině proběhlo vyhlášení výsledků ve dvou kategoriích. I. kategorie : ZŠ s + 1. stupeň,
1. místo – Kristýna Novotná a Zdena Bledá, 2. místo – Jessica Bledá
II. kategorie : 2. stupeň, 1. místo – René Giňa, 2. místo – Sandra Bílá, 3. místo – Lukáš Cina
Masky obdržely diplomy a plyšovou hračku.
Úderem půl jedné byl karneval ukončen.
Za skvělou zábavu a aktivitu chci poděkovat všem přítomným. Ahoj a zase za rok. Už teď se těším.

Olga Juřicová


Návštěva LDN - 20.2.2019

Návštěva LDN - 20.2.2019

Ve středu 20. února 2019 jsme s žáky II. stupně ZŠ praktické opět navštívili Léčebnu dlouhodobě nemocných ve Vimperku. S klienty léčebny se setkáváme pravidelně v době Vánoc, Velikonoc, Dne matek, Dne otců…. Vždy se na tato setkání vzájemně těšíme. Žáci vystoupili s pásmem písní a básní, pro babičky a dědečky vyrobili dárečky a přáníčka. Za své vystoupení byli odměněni potleskem, sladkostmi a malým pohoštěním. Na závěr jsme si všichni společně za doprovodu kytar zazpívali. Již nyní se těšíme na další setkání.

Yveta Škvrnová

Projekt - Zdravá výživa - 12.2.2019

Projekt - Zdravá výživa- 12.2.2019

Projekt - Zdravá výživa- 12.2.2019

Dne 12. 2. 2019 proběhl na naší škole projekt zaměřený na zdravou výživu. V teoretické části se žáci dozvěděli mnoho nového o správném a zdravém stravování. Seznámili se s tím, co jíme a jak funguje v lidském těle proces trávení. Učili se rozlišovat zdravé a nezdravé potraviny, jejich složení. Dodržovat pitný režim a volit zdravé nápoje. Děti se seznámily i s chorobami, které zapříčiňuje nevhodná strava a nedostatek pohybu. V praktické části se žáci zapojili aktivně do činností týkajících se správného jídelníčku, rozpoznávání zdravé a nezdravé výživy. Žáci vyplňovali připravené pracovní listy, kde měli vytvořit zdravý jídelníček na celý den. Své návrhy prezentovali u tabule a paní lektorka průběžně hodnotila jejich práci. Následovala poznávací soutěž. Žáci měli poznat a napsat co nejvíce druhů sportů na základě symbolů sportovních piktogramů. V závěru proběhlo společné hodnocení. Projektová výuka byla velmi úspěšná a poučná. Děti byly spokojené, program se jim líbil.

Mgr. Milada Zahradníková

Vánoční besídka - 20.12.2018

Vánoční pexeso - 20.12.2018

Vánoční pexeso - 20.12.2018

Dne 20.12.2018 proběhl již 8. ročník oblíbeného vánočního pexesa, kdy se utkávají zastupitelé města s vítězi školních kol. V letošním roce nás reprezentovali Tomáš Kloc, Dominik Procházka a Sandra Bílá. Soupeři byli paní starostka Ing. Jaroslava Martanová, místostarosta Mgr. Zdeněk Kuncl. Pozvání přijal ředitel naší školy Ing. Petr Žuravský.
Za vůně cukroví a čaje proběhlo klání, kde větší úspěšnost měli žáci naší školy. O vítězství po nerozhodném výsledku bojovali Dominik Procházka a Sandra Bílá. Celkovým vítězem vánočního klání v pexesu se stal Tomáš Kloc. Na druhém místě se umístil Dominik Procházka a třetí místo obsadila Sandra Bílá.
Děkuji všem soutěžícím za milé, příjemné a regulérní klání a těšíme se na další ročník.

Olga Juřicová

Vánoční výzdoba školy - 2018

Vánoční vystoupení na LDN Vimperk - 18.12.2018

Mikulášská nadílka - 5.12.2018

Cvičení v přírodě - 25.9.2018, 2. třída

Cvičení v přírodě - 25.9.2018

Cvičení v přírodě - 25.9.2018

Podzimní cvičení se uskutečnilo dne 25. 9. 2018. Děti pozorovaly podzimní přírodu, cestou sbíraly podzimní plody a plnily různé úkoly v přírodě. Celé dopoledne uteklo velmi rychle a všem zůstala milá vzpomínka na společný zážitek. Z přírodnin si žáci tvořili podzimní skřítky. Všem se cvičení líbilo.

Mgr. Milada Zahradníková

Podzimní výzdoba školy

Projektový den - Třeboň - 12.9.2018

Projektový den - Třeboň - 12.9.2018

Projektový den - Třeboň - 12.9.2018

Dne 12. 9. 2018 se žáci naší školy zúčastnili projektového dne v Třeboni, kde již několik let funguje stanice pro volně žijící živočichy. Pracovníci záchranné stanice Českého nadačního fondu pro vydru připravili pro žáky zajímavý výukový program o životě zvířat ve volné přírodě. Ve skupinách děti získaly mnoho informací o životě zvířat a pomoci poskytované postiženým jedincům v záchranné stanici. Výlet se vydařil a počasí bylo slunečné.

Mgr. Milada Zahradníková

Zahájení školního roku 2018-2019

Závěr školního roku 2017-2018

Loučení s vycházejícími žáky, Něco končí- něco začíná - 27.6.2018

Cvičení v přírodě - 20.6.2018

Cvičení v přírodě - 20.6.2018

Dne 20. června 2018 se žáci SŠ a ZŠ Nerudova zúčastnili cvičení v přírodě. Třída ZŠ speciální se vydala na Zlatou stezku a to přes zámek ve Vimperku, Černou bránu a Baštu. Cestou jsme si ukazovali památky města Vimperk, plnili jednoduché úkoly. Žáci si mohli ve volné přírodě prohlédnout stromy, keře, rostliny a houby. Na lesní cestě Šumavěnka jsme se nasvačili a spokojeni se vydali na zpáteční cestu. Děti poznaly nejen památky města Vimperk, ale i památky přírodní.

Mgr. Eva Fleischmanová a Kateřina Gubániová

Řemeslo má zlaté dno - 15.6.2018

Řemeslo má zlaté dno - 15.6.2018

Dne 15.6.2018 pořádala SŠ a ZŠ Nerudova akci pod názvem ,,Řemeslo má zlaté dno“, které se zúčastnili i naši žáci z prvního stupně odloučeného pracoviště 1. Máje 127. Děti měly možnost vidět a vyzkoušet si práci s mikroskopem, postavit z miniaturních cihliček zeď. Nejvíce však děti zaujaly hry v tělocvičně a práce s modelovací hmotou. Všem se akce líbila, děti si odnesly sladkou odměnu a všichni jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit.

Mgr. Eva Fleischmanová a Mgr. Helena Švehlová

Z pravěku do pohádky - 8.6.2018

Z pravěku do pohádky - 8.6.2018

Z pravěku do pohádky - 8.6.2018

V pátek 8. 6 2018 jsme se s žáky SŠ a ZŠ Vimperk (část ZŠ) vydali na výlet nazvaný ,, Z pravěku do pohádky.“ Tento výlet byl realizován za finanční podpory Jihočeského kraje, dotační program: ,,Podpora práce s dětmi a mládeží“(Opatření č. 5 – Aktivity pro děti a mládež se zdravotním postižením).
Ráno v 7.30 jsme se všichni sešli ve škole. Odtud jsme autobusem vyrazili do Volar, kde přistoupili další žáci naší školy. Poté následovala cesta přes Prachatice, Vodňany až do Protivína. Tady byla naše první zastávka. Navštívili jsme Krokodýlí ZOO s expozicí Cesta do pravěku. Obdivovali jsme zde různé krokodýlí druhy – Aligátora severoamerického, čínského, Kajmany, Krokodýla amerického, kubánského, Krokodýla nilského, filipínského, bahenního, siamského, mořského, Gaviála sundského a indického, expozici jedovatých hadů, expozici mláďat a inkubátor s vajíčky. V expozici Cesta do pravěku jsme viděli osteologické preparáty ryb, obojživelníků, plazů a ptáků, Gaviály indické, pravěké kostnaté ryby, Karetku novoguinejskou a preparáty hlubokomořských krabů.
Z Protivína jsme jeli asi 5 km směr Písek do Selibova. Zde nás v Pohádkové kovárně přivítala pohádková víla. Společně s ní jsme si prohlédli Muzeum pohádek, navštívili jsme pohádkovou naučnou stezku ,,Stezku čápa Ferdinanda“v zahradě, při hledání pohádkového pokladu jsme plnili různé úkoly a v tvořivé dílničce jsme si vyrobili vlastní výrobek. Na rozloučenou jsme obdrželi malé dárečky a nanuky.
Poslední naší zastávkou bylo Muzeum v Protivíně, v němž jsme si kromě jiného prohlédli expozici Exotická příroda. Spatřili jsme zde svět hmyzu, svět pobřeží jezer, řek, savan, pouští, hor a exotický svět pralesů. Nás však nejvíce zaujal exotický svět pod mořskou hladinou. Obdivovali jsme korálový útes, mořskou želvu, kraby, ježovky, murénu a různé lastury.
Zpět jsme se vraceli opět přes Prachatice a Volary, kde jsme se rozloučili se svými spolužáky. Výlet se vydařil, počasí nám přálo a všichni jsme odjížděli plni krásných zážitků.

Yveta Škvrnová

Dopravní soutěž v Prachaticích - 7.6.2018

Dopravní soutěž v Prachaticích - 7.6.2018

Dne 7. června 2018 jsme se zúčastnili Okresního kola dopravní soutěže v Prachaticích, kam jsme bohužel jeli pouze s jedním družstvem.
V 8.00 hod. jsme odjeli linkovým autobusem do Prachatic a přemístili se do areálu DDM.
Po společném nástupu družstev z Prachatic, Vimperku a Volar se nám představil taneční kroužek Základní školy praktické z Prachatic pod vedením paní učitelky Kocourkové. Poté nás přivítala ředitelka této školy paní Mgr. Kunešová, která byla i ředitelkou okresního kola. Seznámila nás s průběhem soutěže a představila nám rozhodčí z řad pracovnic ČČK a pedagogů škol z Prachatic, Vimperku a Volar.
Celé dopoledne nás provázelo příjemné počasí a zápolení ve čtyřech disciplínách - jízda zručnosti, dopravní testy, zdravověda a jízda po dopravním hřišti nám rychle uběhlo.
V jedenáct hodin jsme se opět sešli ke slavnostnímu nástupu, kde proběhlo vyhlášení výsledků.
I. kategorie :
1. místo - Prachatice 1
2. místo - Volary
3. místo - Prachatice 2
II. kategorie :
1. místo - Prachatice
2. místo - Volary
3. místo - Vimperk
Závodníci obdrželi odměny a diplomy od BESIPU České Budějovice.
Velké poděkování patří závodníkům z vimperské tak i volarské školy za skvělou reprezentaci a dobré chování.

Olga Juřicová

Pěvecká soutěž Konvalinka v Č.B. - 31.5.2018

Pěvecká soutěž Konvalinka Č.B. - 31.5.2018

Hned následující den, tedy ve čtvrtek 31. 5. 2018 jsme se s nejlepšími zpěváky vydali do Českých Budějovic, kde se konala pěvecká soutěž „Konvalinka“. Jednalo se již o XVII. ročník této soutěže.
Zpěváci ve složení Marie Völgyiová, Marie Rozálie Čonková, Sandra Bílá a René Giňa nám ostudu rozhodně neudělali. Předvedli perfektní výkony a všichni čtyři obdrželi ve svých kategoriích zlaté pásmo, tedy 1. místa.
Ráda bych poděkovala pořádající škole MŠ, ZŠ a PrŠ, České Budějovice, Štítného 3, za skvělou organizaci a milý přístup ke všem zúčastněným. Již nyní se těšíme na další ročník této soutěže.

Yveta Škvrnová

Školní pěvecká soutěž Slavík - 30.5.2018

Školní pěvecká soutěž Slavík - 30.5. 2018

Ve středu 30. 5. 2018 se v naší ZŠ praktické Vimperk konala již tradiční pěvecká soutěž Školní Slavík. Této soutěže se zúčastnili všichni žáci naší školy. Zazněly písně lidové, umělé, romské, objevila se i vlastní tvorba. René Giňa nás příjemně překvapil s vlastní písní „Dopis mám pro tebe.“. Musíme ocenit výkony všech soutěžících, především odvahu postavit se před publikum a zazpívat. Výkony zpěváčků hodnotila čtyřčlenná porota tvořená p. učitelkami.
A jak si naši žáci vedli?
Speciální třída: 1. místo – Mário Cina, 2. místo – Nely Roučková, 3. místo – Marie Völgyiová
1. stupeň: 1. místo Zdena Bledá, 2. místo – Sebastian Moflár, 3. místo – Dezider Bílý
2. stupeň: 1. místo – Sandra Bílá, 2. místo – Marie Rozálie Čonková, 3. místo – Tomáš Kloc
kategorie nad 16. Let: 1. místo – René Giňa, 2. místo – Nikolas Alois Šefrany, 3. místo – Denisa Hamburgová
Všichni soutěžící byli oceněni drobnými dárky, vítězové obdrželi diplomy a všichni jsme odcházeli s hřejivými pocity a dobrou náladou.

Yveta Škvrnová

Dětský den na Olšině - 24.5.2018

Dětský den na Olšině - 24.5.2018

Ve čtvrtek 24. 5. 2018 se zúčastnili žáci SŠ a ZŠ Nerudova ,,Dne dětí“ v areálu rekreačního zařízení u rybníku Olšina nedaleko Horní Plané. Program se skládal z ukázky vojenské techniky, hasičské techniky, žáci mohli vidět práci policejních psovodů a výcvik loveckých psů. Pro menší děti byly připravené skákací hrady a různé překážkové dráhy. Nechyběly ani tvořivé dílny, soutěže pro děti, ukázka dravců a vodní záchranná služba. Celkem mohly děti navštívit 30 zajímavých stanovišť. Domů jsme odjížděli z Olšiny spokojeni a obohaceni o nové zážitky.

Mgr. Eva Fleischmanová

Písek - Laser aréna - 23.5.2018

Písek - Laser aréna - 23.5.2018

Písek - Laser aréna - 23.5.2018

Den v pohybu
Náš druhý projektový den proběhl ve středu 23. 5. 2018. K jeho realizaci došlo za podpory Jihočeského kraje v rámci grantového programu, který se týká „Podpory sportu“. Cílem plánované akce bylo strávit volný den v pohybu, zapojit každého žáka a užít si na výletě spoustu legrace! Vsadili jsme na Laser game Písek. Od školy jsme vyrazili v 7:30 hodin směrem do Volar, kde přistoupili místní spolužáci, a v kompletní sestavě jsme pokračovali do Písku. Ráno nám cesta autobusem docela rychle utekla. Jakmile jsme dorazili do Písku, následoval přesun na písecké náměstí k obchodnímu domu Luna. Výstupem do třetího patra jsme se ocitli v pěkném prostředí místního café baru, kde po krátkém přivítání následovalo seznámení s pravidly hry.
Následně děti utvořily pět pětičlenných skupin, které proti sobě opakovaně bojovaly ve vymezeném čase. V prostoru speciálně zatemněné arény s různými druhy překážek se zvukovými, světelnými a kouřovými efekty byl každý hráč vybaven elektronickou vestou se zabudovanými senzory, kterou se pak protivníci snažili zasáhnout laserovými zbraněmi. Vždy proti sobě bojovala dvě družstva a každý hráč se snažil získat maximální počet bodů. Výsledky všech hráčů byly zaznamenávány v reálném čase a každý tak mohl sledovat, jak byla jeho hra úspěšná. Volné chvíle pak děti trávily odpočinkem, se svačinou, hraním stolního kulečníku nebo sledováním obrazovky s průběžnými výsledky právě hrajících skupin. Děti si skutečně vše užívaly, důkazem byly jejich úsměvy, propocená trička a bojovná nálada. Mohly se tak na chvilku stát akčními hrdiny, bojovat v týmu a zdolávat překážky. Po odehrání posledního kola se žáci jen těžko loučili s arénou i její milou obsluhou a rozhodně neměli v plánu ukončit tuhle napínavou adrenalinovou zábavu. Celý den však rychle utekl, následovalo krátké vyhodnocení, závěrečné focení a odchod z arény.
Žáci odcházeli opravdu neradi a se smutnou tváří. Cestou zpět k autobusu děti upoutaly sochy z písku, které pozorovaly z Kamenného mostu na náplavce řeky Otavy. Zpáteční cesta do školy byla spíše akční, únava se nedostavila a všichni se shodli, že mají zatím nejlepší zážitek letošního výletu. Hru nehráli rozhodně naposledy. Tak snad někdy příště. Laser game skutečně nabízí možnost skvělým způsobem se pořádně rozhýbat, zapotit a užít si spoustu zábavy.

Mgr. Milada Zahradníková

Záchranná stanice Makov - 10.5.2018

Záchranná stanice Makov - 10.5.2018

Záchranná stanice Makov - 10.5.2018

Dne 10.5. 2018 děti ze Střední školy a Základní školy Vimperk mohly uskutečnil výlet díky grantovému projektu financovanému Jihočeským krajem do Makova, kde navštívily Záchrannou stanici. Získaly zde spoustu nových poznatků a vědomostí. Dozvěděly se různé informace o záchranné stanici např. že byla vybudována v roce 1993 na pomoc zraněným, nemocným, vyčerpaným, nevyspělým nebo jinak handicapovaným volně žijících živočichům. Záchranná stanice byla založena Českým svazem ochránců přírody a je součástí Národní sítě pro handicapované živočichy s působností pro správní obvody obcí s rozšířenou působností Blatná, Milevsko, Strakonice, Písek a Vodňany. V areálu stanice je vybudováno 35 voliér s rozlohou 4000m².
Stanice přijímá veškeré poraněné, nemocné či jinak handicapované volně žijící živočichy, pečuje o opuštěná mláďata a poskytuje jim odborné ošetření, léčení a umožňuje jejich návrat do vhodných biotopů.
Děti si prohlédly pár čápů bílých. Tento pár je již ve stanici Makov 14 let, protože nemůže létat, zůstává zde trvale. Do letošního roku úspěšně odchovali 37 mláďat, která bez rodičů odletěla do Afriky. Děti měly možnost podívat se z bezprostření blízkosti na několikadenní mládě. Žáci byli zajímavou formou poučeni o správném chování v přírodě a seznámili se s obecnými zásadami pomoci zraněnému živočichovi.
Ze záchranné stanice Makov odjížděly děti s mnoha novými poznatky a zážitky.

Mgr. Soňa Tuháčková

LDN-Den matek -14.5.2018

LDN - vystoupení ke Dni matek - 14.5.2018

Neuplynuly ještě ani dva měsíce od chvíle, kdy jsme se naposledy setkali s klienty LDN ve Vimperku a již se setkáváme znovu. Tentokrát u příležitosti Dne matek, v pondělí 14.května 2018. Vypravili jsme se sem s žáky II. stupně ZŠ praktické ve složení : René Giňa, Miloš Bílý, Sandra Bílá, Marie Rozálie Čonková,Denisa Hamburgová, Tomáš Kloc, Nikolas Alois Šefrany a Dominik Procházka. Nacvičili jsme si pro babičky a dědečky opět pásmo písniček a básniček, vyrobili jsme pro ně malé dárečky a přáníčka. Žáci odvedli perfektní výkon, za což jim patří velký dík. Za odměnu dostali sladkosti, pochutnali si na výborných valašských frgálech a společně se seniory si za kytarového doprovodu zazpívali. Celá akce se vydařila a již nyní se těšíme na další setkání.

Yveta Škvrnová

Den Země 24.4.2018

Den Země 24.4.2018

Dne 24. 4. 2018 jsme se zúčastnili plánované akce Den Země, kterou organizovalo Středisko environmentální výchovy Správy Národního parku Šumava Vimperk. Místo konání akce bylo v rekreačním areálu Vodník. Děti zde plnily úkoly na stanovištích s různými disciplínami, kde si děti procvičily vlastní vědomosti o přírodě, postřeh, zručnost a obratnost. Po splnění všech úkolů žáci získali zaslouženou odměnu. Krásný slunečný den jsme zakončili zastávkou v arboretu. S novými poznatky a vědomostmi jsme se vrátili zpět do školy.

Mgr. Milada Zahradníková

LDN - Velikonoce 26.3.2018

LDN - Velikonoční vystoupení 26.3.2018

V pondělí 26. března 2018 jsme se s žáky II. stupně ZŠ praktické (René Giňa, Miloš Bílý, Sandra Bílá, Marie Rozálie Čonková, Tomáš Kloc, Nikolas Alois Šefrany a Dominik Procházka) vypravili do Léčebny dlouhodobě nemocných ve Vimperku.
Nebyli jsme zde poprvé, naposledy jsme se s klienty LDN setkali v čase vánočním, kdy jsme je potěšili pásmem koled. Nyní si žáci pro babičky a dědečky připravili velikonoční program, ve kterém nechyběly jarní básničky a písničky. Rovněž pro ně vyrobili velikonoční košíčky, hnízdečka a přáníčka. Odměnou žákům byla velikonoční nadílka, výborný jablečný štrůdl a slzy dojetí v očích mnohých zúčastněných.
Všichni byli spokojeni a již nyní se těšíme na další setkání se seniory. Čeká nás oslava Dne matek a v létě společné opékání vuřtů.

Yveta Škvrnová

Karneval - 14.2.2018

Karneval 14.2. 2018

Letošní školní karneval se konal v popeleční středu 14. února, která zahajuje předvelikonoční postní období.
V 9.00 hod. přivítala vychovatelka školní družiny všechny přítomné v tělocvičně školy.
Na úvod se nám masky představily. Paní učitelky měly za úkol ohodnotit body, jak se jim jednotlivci líbí ve třech kategoriích. Výsledky se pak vyhlašují na závěr karnevalu.
První společnou hrou byla Hra na molekuly, kde jsme se procvičili v matematice. Pod názvem Rybníček se ukrývala postřehová hra, kde jsou pouze dva povely „ do vody a z vody“. Soutěžící byli velmi pozorní a nejvíce unavená byla paní vychovatelka, které se nedařilo masky zmást střídáním povelů. Třetí hrou byly závody dvou dvojic. Spoluhráčům byli k sobě svázané nohy pod koleny, takže z nich vznikly trojnožky. Takto upravené dvojice měly za úkol se co nejrychleji přesunout na druhý konec tělocvičny. Procvičili jsme si koordinaci pohybů v páru. Novinová soutěž byla pro jednotlivce. Každý soutěžící dostal dva kusy novin, po kterých se musel pohybovat směrem vpřed. Zde se ukázalo, jak jsme obratní a rychlí. Pátou hrou bylo házení a chytání pěnových míčků do papírového kornoutu. Párová soutěž na procvičení postřehu a házení. Někteří soutěžící byli tak obratní, že ani míčky nevyndávali z kornoutů a hned je přehazovali spoluhráči. Nejúspěšnější byla dvojice René Giňa a Miloš Bílý, kteří si míček přehodili 32 krát bez spadnutí na zem. Slalom v mlze byl další hrou. Dvojice se skládala z navigátora a slalomáře. Navigátor musel navádět spoluhráče, který měl zavázané oči po trase vytýčené kuželi. Někteří soutěžící hodně dlouho bloudili na trati, ale všichni zdárně dorazili do cíle. Skákání v pytli bylo sedmou soutěží. Jednotlivci prokázali zdatnost a obratnost během závodu. K porovnání síly mezi maskami bylo přetahování se lanem. Nejsilnějším tahounem se stal Miloš Bílý. Poslední soutěží, protože čas neúprosně běžel, byla známá hra Židličkovaná. Vítězem se stal Sebastian Moflár.
Během celého dopoledne jsme si mezi soutěžemi skvěle zatancovali v rytmu moderní hudby našich i zahraničních interpretů, tak i rómských písní.
V 12.30 hod. proběhlo vyhodnocení a odměnění jednotlivých masek ve třech kategoriích.
1. kategorie – 1. místo – Nelly Roučková, 2. místo – Marie Völgyiová, 3. místo – Nikolas Völgyi
2. kategorie – 1. místo – Sebastian Moflár, 2. místo – Aleš Hamburg, 3. místo – Andrea Papoušková
3. kategorie – 1. místo – Miloš Bílý, 2. místo – René Giňa, 3. místo – Denisa Hamburgová
Nejkrásnější maskou byl zvolen Miloš Bílý.
Je tu závěr karnevalu. Paní vychovatelka poděkovala všem přítomným za krásně prožité dopoledne, kdy jsme se všichni skvěle bavili.
Nashledanou za rok, už teď se na vás těším.

Olga Juřicová

Vánoční besídka 21.12.2017

Vánoční besídka 21.12.2017

Ve čtvrtek 21. 12. 2017 se konala vánoční besídka. Ta proběhla v tělocvičně školy za účasti starosty města Mgr. Pavla Dvořáka a místostarosty Lukáše Sýse. Žáci pod vedením svých pedagogů předvedli téměř hodinový program.
Nejprve zástupkyně ředitele p. Helena Švehlová ve vyzdobené tělocvičně u vánočního stromu přivítala hosty – starostu Mgr. Pavla Dvořáka, místostarostu Lukáše Sýse a rodiče žáků. Poté se představili se svým pásmem koled a básniček žáci 1. stupně ZŠ praktické a ZŠ speciální: Andrejka Papoušková, Jessica Bledá, Zdena Bledá, Tony Bledý, Sebastián Moflár, Aleš Hamburg, Nikolas Völgyi a Marie Völgyiová.
Následovalo vystoupení žáků II. stupně ve složení : René Giňa, Marie Čonková, Sandra Bílá, Tomáš Kloc, Nikolas Šefrany a Dominik Procházka. Ti nám za doprovodu kytary zazpívali a zarecitovali vánoční písně, koledy a básně. Závěrečné taneční vystoupení patřilo opět žákům 1. stupně.
Na závěr jsme si všichni u vánočního stromu rozbalili dárečky, které nám přinesl Ježíšek. Celá akce se vydařila a všichni jsme odcházeli plni krásných zážitků a dojmů.

Yveta Škvrnová

Vánoční pexeso se zastupiteli města Vimperk 21.12.2017

Vánoční pexeso 21.12.2017

Dne 21.12.2017 proběhl již 7. ročník oblíbeného vánočního pexesa, kdy se utkávají zastupitelé města s vítězi školních kol. V letošním roce nás reprezentovali René Giňa, Nikolas Šefrany a Tomáš Kloc. Soupeři byli pan starosta Mgr. Pavel Dvořák, místostarosta pan Lukáš Sýs a za odbor školství kultury a cestovního ruchu Mgr. Zdeněk Kuncl.
Za vůně cukroví a čaje proběhlo klání, kde větší úspěšnost měli žáci naší školy. O vítězství po nerozhodném výsledku bojovali Nikolas Šefrany a Tomáš Kloc loňský vítěz. Štěstí bylo nakloněno Nikolasovi Šefranymu a ten se stal celkovým vítězem vánočního klání v pexesu.
Děkuji všem soutěžícím za milé, příjemné a regulérní klání a těšíme se na další ročník.

Olga Juřicová

Vystoupení žáků na LDN

Vystoupení žáků na LDN 18.12.2017

V pondělí 18. 12. 2017 jsme s žáky II. stupně ZŠ praktické navštívili Léčebnu dlouhodobě nemocných ve Vimperku. Přišli jsme babičky a dědečky potěšit s pásmem vánočních písní a básní. Tato návštěva nebyla rozhodně první ani poslední, s klienty LDN se setkáváme pravidelně o Vánocích, Velikonocích a u příležitosti Dne matek. Tohoto vystoupení se zúčastnili: Marie Rozálie Čonková, René Giňa, Sandra Bílá, Tomáš Kloc, Nikolas Alois Šefrany a Dominik Procházka. Všichni žáci odvedli perfektní výkon, za který byli náležitě odměněni potleskem. Některé babičky dojali až k slzám. Poté žáci předali klientům LDN malé dárečky a přáníčka, na oplátku obdrželi balíčky s ovocem a sladkostmi. Nakonec jsme si všichni společně za kytarového doprovodu zazpívali. Již nyní se těšíme na další setkání.

Yveta Škvrnová

Návštěva Mikuláše 5.12.2017

Školní výstava výrobků žáků ve Spolku Slunečnice pod patronací JČ

Legiovlak 28. 11 .2017 - 1. třída

Dne 28. 11. 2017 jsme se v 9:00 hodin vypravili s žáky naší školy na vlakové nádraží. Žáci zde mohli navštívit Legiovlak a depozitář Stifterova pošumavského železničního spolku v bývalém skladišti s expozicí historie železnice a výstavou. Žáci nejprve poznávali život legionářů prostřednictvím dokumentárního filmu. Dále následovala prohlídka 13 zrekonstruovaných vagonů, která seznamovala návštěvníky s výzbrojí, výstrojí, technikou i životem legionáře. Na závěr jsme zavítali s žáky na výstavu zaměřenou na historii železnice ve Vimperku. Zde děti poznávaly různé předměty jako petrolejové lampy, telegrafy, staré jízdenky a jiné dobové předměty. Dětem se zde velmi líbilo. Na závěr proběhlo společné focení s průvodci výstavy a následoval návrat do školních lavic. Naše společná cesta do historie všechny zaujala.

Mgr. Milada Zahradníková

Rys 13.11.2017

Rys 13.11.2017

Dne 13. 11. 2017 žáci I. třídy a třídy ZŠS zúčastnili výukového programu ve Středisku environmentální výchovy Vimperk. Děti se zde seznámily s plachým rysem ostrovidem. V průběhu programu žáci plnili zajímavé úkoly a prostřednictvím hry mohli nahlédnout do života šumavské šelmy. Žáci si zábavnou formou obohatili vlastní znalosti o přírodě a spokojeně odcházeli do školy, kde pokračovala výuka.

Mgr. Milada Zahradníková

Prevence 9.11.2017

Prevence 9.11.2017

Dne 9. 11. 2017 se I. třída a třída ZŠS zúčastnila programu primární prevence zaměřeného na rizikové chování žáků ve skupině. S lektory organizace DO SVĚTA žáci hráli různé hry a plnili zadané úkoly. V průběhu programu pracovaly děti s nadšením a program je zaujal.

Mgr. Milada Zahradníková

Výlet do Vodňan financovaný z grantového projektu JČ - 18.9.2017

Výlet do Vodňan - 18.9.2017

Výlet do Vodňan - 18.9.2017

Dne 18. 9. 2017 se žáci Základní školy praktické a speciální Vimperk a studenti z prvního ročníku Odborného učiliště Prachatice společně zúčastnili jednodenního výukového programu v Mezinárodním environmentálním vzdělávacím, poradenském a informačním středisku ochrany vod Vodňany /MEVPIS/ a návštěvy Muzea Střední rybářské školy Vodňany.
Naše společná cesta za poznáním byla zahájena v 8:00 hodin ve Vimperku před budovou Základní školy. Žáci zde nastoupili do autobusu a vydali se směrem do Volar, kde se připojila skupina volarských spolužáků a učitelů. Poslední třída studentů z prvního ročníku Odborného učiliště přistoupila v Prachaticích na autobusovém nádraží. V kompletní sestavě jsme pokračovali v cestě do Vodňan.
Po příjezdu ke středisku MEVPIS Vodňany se nás ujala paní lektorka, která seznámila žáky s výukovým programem a rozdělila žáky na dvě pracovní skupiny. Po krátké pauze se každá třída vydala se svým lektorem poznávat řadu zajímavých informací o životě a ekologii vodních živočichů. První tým se vydal do terénu a druhý odešel na výukový program do interaktivní třídy.
V interaktivní třídě žáci mohli poznávat různé druhy sladkovodních ryb, jejich stavbu těla a způsob života v přírodě. Vše formou hry, skládání puzzle, zručnost mohli žáci vyzkoušet při vrhání sítě na plyšovou rybu. Děti zaujalo pěkné prostředí a výzdoba třídy. Paní lektorka pro děti připravila zajímavé aktivity, které děti přijímaly s nadšením a vzorně plnily jednotlivé úkoly.
Stejně zajímavý byl pro žáky i program v terénu formou vycházky. Žáci se dozvěděli řadu informací o různých rybích druzích, mohli ulovit rybu v místních sádkách, pozorovat způsob chovu a rozmnožování ryb. Zúčastnili se také ukázky živých raků, mohli je vzít do ruky, potěžkat je v ruce i pocítit sílu jejich klepet. Dozvěděli se také, že dnes patří původní druhy raků mezi kriticky ohrožené, čelí totiž znečištění a invazi raků nepůvodních, kteří přenášejí zhoubný račí mor.
Tento výukový program byl pro žáky velmi zajímavý a poučný. Čas utekl velmi rychle. V 13:00 hodin následovalo poděkování, rozloučení s lektory a odjezd.
Poslední zastávkou naší poznávací cesty byla návštěva Muzea Střední rybářské školy ve Vodňanech. Žáci a studenti zde mohli pozorovat akvária s živými rybami, vycpaná zvířata či historické rybářské potřeby.
Při odchodu z muzea bylo možno pozorovat jisté nadšení z nových zážitků, ale také nastupující únavu. Z muzea jsme odcházeli po 14:00 hodině. Děti se těšily do autobusu a na návrat domů.
Všem žákům patří pochvala, výlet se vydařil a všichni si celý den společně užili v přírodě. Mnohé poznatky se budou dětem hodit v hodinách prvouky, přírodovědy či přírodopisu. Možná někoho tato tématika natolik osloví, že se stane rybářem či ekologem. Uvidíme. Krásný zážitek nám nezkazilo ani mírně deštivé počasí. Děti byly z tohoto dobrodružství nadšené.

Mgr. Milada Zahradníková

Světový den první pomoci - 15.9.2017

Světový den první pomoci - 15.9.2017

Dne 15. 9. se naše škola zúčastnila akce Dne branné přípravy v parku u Volyňky, kterou přichystal Oblastní spolek Českého červeného kříže Prachatice. Žáci si mohli vyzkoušet ošetření různých poranění, navštívit stanoviště s ukázkami první pomoci. Nechat si změřit tlak nebo sledovat ukázku práce Jihočeské záchranné kynologické brigády. Na závěr si děti prohlédly vozy ZZS, HZS, Horské služby, Městské policie i Policie ČR, dozvěděly se bližší informace o práci IZS, ochraně obyvatelstva, dárcovství krve. Akce se dětem velmi líbila.

Mgr. Milada Zahradníková, Mgr. Eva Fleischmanová, Yveta Škvrnová


Cvičení v přírodě - 14.9.2017 -II.st.

Cvičení v přírodě - 14.9.2017 -I.st. + ZŠs

Cvičení v přírodě 14.9.2017

Ve čtvrtek 14. 9. 2017 jsme se vypravili na procházku do přírody. Cílem naší výpravy byla křížová cesta Vimperk a její okolí. Po příchodu na stanoviště žáci společně pozorovali přírodu, plnili postupně zadané úkoly. Rozlišovali jehličnaté a listnaté stromy, poznávali keře, rostliny a lesní plody. Děti si zahrály různé pohybové hry a na závěr tvořily obrázky z přírodnin. Poslední zastávkou naší cesty byla návštěva dětského hřiště a arboreta. Počasí nám přálo, výlet se vydařil a děti si užily aktivní den na čerstvém vzduchu.

Mgr. Milada Zahradníková, Mgr. Eva Fleischmanová


Ve čtvrtek 14. 9. 2017 jsme se vypravili mikrobusem s p. Jiřím Maříkem z Vimperka na Antýgl , kde za silničním mostem začíná naučná stezka Povydří. Tato naučná stezka vede hlubokým lesnatým údolím řeky Vydry, po jejím pravém břehu. Voda si hledá cestu mezi množstvím obřích žulových balvanů (viklanů) ležících v říčním korytě, čímž vznikají peřeje a množství malých vodopádů.
Protože potoky napájející Vydru vytékají z rozsáhlých rašelinišť, má voda v řece temně rezavou barvu. Stezka končí v Čeňkově Pile, nedaleko nad místem, kde se z Vydry na soutoku s říčkou Křemelnou stává řeka Otava.
Výlet se nám vydařil , děti se dozvěděli , jak chránit přírodu v NP Šumava a již nyní se těšíme na další poznávání šumavské přírody.

Yveta Škvrnová

Zahájení školního roku 2017-2018

Závěr školního roku 2016-2017

Království lesa- Lipno nad Vltavou - 26.6.2017

Království lesa - Lipno nad Vltavou - 26.6.2017

Království lesa - Lipno nad Vltavou - 26.6.2017

Dne 26.6.2017 jsme uskutečnili výlet díky grantovému projektu financovanému Jihočeským krajem. Trasa vedla z Vimperka do Volar a směr Lipno nad Vltavou. Po příjezdu na místo jsme krátkou procházkou vystoupali ke ,, Království lesa“, kde nás čekali různé atrakce v podobě (rytířského hradu, mravenčího bludiště, houpaček, prolézaček a velkých trampolín). Děti si vše vyzkoušely a velice se jim tam líbilo. Domů jsme jeli spokojeni a plni dojmů.

Mgr. Eva Fleischmanová

Školní výlet do Českého Krumlova

Školní výlet do Českého Krumlova

Ve středu 21.6.2017 jsme v 8.15 hod. vyrazili autobusem na školní výlet do Českého Krumlova na divadelní pohádku Pták Ohnivák a lišák Zorro.
V půl desáté jsme dorazili k zámecké zahradě a přesunuli se do areálu zámku. Ve stínu jsme posvačili a přesunuli se k divadlu.
Zde nás čekalo nemilé překvapení. Naše místa byla prodána dvakrát a my jsme měli sedadla obsazena. Museli jsme si posedat po schodišti nebo venkovních krajích řad.
Pták Ohnivák a lišák Zorro je pohádkově akční komedie pro celou rodinu. Královna Isabela vyšle své dva syny do světa, aby našli Ptáka ohniváka, který jim krade zlatá jablka. Na pomoc jim spěchá převlečená dcera lišáka Zorra, která jde ve stopách svého otce a má i stejný kostým.
Pohádka, kde během děje byla vysvobozena i Zlatovláska se nám líbila.
Kolem půl dvanácté představení skončilo a my jsme navštívili malou restauraci, která se nachází pod hledištěm. Studený nápoj a nanuky byly velice osvěžující, protože celé představení bylo slunečné a horké.
V autobuse jsme odpočívali nebo pospávali znaveni horkem.
Ke škole jsme přijeli ve 13.30 hod. a rozešli se k domovům.
Školní výlet se nám i přes obtíže velice líbil a my mohli společně strávit poslední dny školního roku.

Olga Juřicová

Cvičení v přírodě - 19.6.2017

Cvičení v přírodě 19.6.2017

V pondělí 19. 6. 2017 se žáci I. stupně vydali na cvičení v přírodě. Cvičení a pobyt v přírodě proběhl formou turistické vycházky. Od školy jsme vyrazili směrem k Pravětínskému údolí, poté naše trasa vedla k nedaleké obci Pravětín a pak již následoval společný návrat z vycházky zpět ke škole. Počasí nám přálo a tak si děti mohly po cestě procvičit poznávání různých druhů stromů a rostlin, získat více znalostí o přírodě a její ochraně. Žáci si užili pobyt na čerstvém vzduchu a statečně dorazili do cíle. Do školy se všichni vrátili s dobrou náladou a s pocitem příjemně stráveného dne.

Mgr. Zahradníková Milada


V pondělí 19. 6 .2017 jsme se s žáky II. třídy ráno sešli na vlakovém nádraží. Odtud jsme se vlakem vydali na Soumarský most. Zde jsme si nejprve prohlédli Muzeum lehkého opevnění a poté se vypravili na Soumarskou stezku, která vede revitalizovaným rašeliništěm. Je dlouhá asi 2,5 km a až do roku 1998 se zde rašelina těžila průmyslově. Zvýšení hladiny podzemní vody umožnilo návrat rašeliníků na zamokřená místa, nárůst suchopýrů po celé ploše a postupný příchod živočichů žijících jen na rašeliništi. Po prohlídce rašeliniště nám vyhládlo, proto jsme se občerstvili v kempu a vrátili se vláčkem zpět do Vimperka. Počasí nám přálo, výlet se vydařil a již nyní se těšíme na další toulání šumavskou přírodou.

Yveta Škvrnová

Zeměráj - Kovářov, 9.6.2017

Zeměráj - Kovářov, 9.6.2017

Zeměráj - Kovářov, 9.6.2017

S blížícím se létem nastává období, kdy často využíváme v rámci konce školního roku hezkého počasí a podnikáme s dětmi různé výlety a akce v přírodě. Naše škola díky zpracovanému grantovému projektu, může dětem nabídnout hned několik krásných zážitků. Jedno z našich dobrodružství se uskutečnilo v pátek 9. 6. 2017.
Školní výlet zahájila třída dětí z Volar, která se v 7.15 hodin vydala autobusem směrem k Vimperku, kam dorazila okolo 8.00 hodiny. Zde přistoupily vimperské děti,
po krátkém přivítání se spolužáky a učitelkami z Volar naše výprava pokračovala v plné sestavě. Náš cíl byl jasný „Zeměráj“ Kovářov. Za krásného slunečného počasí jsme dorazili v 9.30 hodin na místo.
Před prohlídkou jsme se stihli ještě posilnit a trochu se prohřát na sluníčku, jelikož bylo krásné počasí. Po vstupu do areálu „Zeměráj“ nás u kasy přivítala velmi milá paní
a sdělila nám plán trasy i její časové rozvržení. Jako první nás zaujalo dřevěné kruhové bludiště s dětskou vesničkou Hrejkov. Program pokračoval návštěvou české venkovské domácnosti raného středověku. Děti mohly pozorovat, jak se lišil život lidí od toho současného. Postupně poznávaly každodenní úkoly, mezi které patřilo rozdělávání ohně, mletí mouky, tkaní, jak dříve nocovali, co jedí, jaké plodiny rostly na polích nebo zahrádkách. Po tomto naučném programu bylo třeba si chvilku odpočinout. Následovalo občerstvení v Hospůdce Pod hrází, kde se platí pouze místní měnou zvanou „Smíšek“.
Na řadu přišla oblíbená zmrzlina, limonáda a další dobroty. Netušili jsme, že nás může ještě něco překvapit. Pěkných zážitků už bylo mnoho. Po dostatečném odpočinku jsme odešli dělat to, co naši předkové dělali odnepaměti. Jít naboso! Chůze po šiškách, klacíkách a jehličí, písku i blátu, mohutných balvanech i drobných valouncích na 1 km dlouhé stezce lesem byl mimořádný smyslový zážitek. Na začátku cesty děti reagovaly rozpačitě, na konci měly chuť si okruh zopakovat. Všichni jsme tušili,
že se budeme muset pomalu loučit a Zeměráj opustit. Na závěr proběhl malý nákup suvenýrů. Pohodový přesun k autobusu a návrat domů. Naše dobrodružství skončilo v 16.00 hodin návratem do Vimperka.
Děti byly nadšené a určitě doma vyprávěly mnoho zážitků, které jsou zachyceny na fotografiích.
Mgr. Milada Zahradníková

Den dětí - 5.6.2017

Den dětí

Dne 5.6.2017 se žáci 1.,2.,3.,4.,6. p.r. a žáci Zšs zúčastnili ,,Dnu dětí“. Výlet se uskutečnil v okolí městaVimperk. Trasa vedla od školy přes zámek směr ,,Vodník“. Děti cestou plnily různé úkoly, poznávaly památky města Vimperk. V cíly naší trasy jsme se žáky soutěžili a hráli různé míčové a vědomostní hry. Výlet se dětem líbil a těší se na další.

Mgr. Zahradníková a Fleischmanová

V pondělí 5 .6.2017 se žáci naší školy zúčastnili Dne dětí. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Žáci II.stupně se vydali na Šumavěnku a dále na Klášterský most zvaný Klášterák.(Jedná se o železniční viadukt postavený již v roce 1900) . Zde jsme si rozdělali ohníček, opekli vuřty a společně zazpívali za doprovodu kytary. Počasí se vydařilo a celá akce se nám velmi líbila.

Yveta Škvrnová

Letní výzdoba školy

Pěvecká soutěž Konvalinka v Č.B. - 31.5.2017

Pěvecká soutěž Konvalinka

Ve středu 31.5.2017 vítězové ,,Školního slavíka‘‘ jeli naši školu reprezentovat na pěveckou soutěž ,,Konvalinka‘‘ do Českých Budějovic. Josef Giňa, René Giňa, Sandra Bílá, Miloš Bílý a Marie Völgyiová podali perfektní výkony a škole rozhodně neudělali ostudu. Všichni získali zlaté pásmo, Josef Giňa navíc zvláštní ocenění za kytarový doprovod písní a autorskou tvorbu. Již nyní se těšíme na další ročník této soutěže.

Yveta Škvrnová

Okresní dopravní soutěž v Prachaticích

Okresní dopravní soutěž v Prachaticích

Ve středu 31. května 2017 se konala Okresní dopravní soutěž žáků Základních praktických škol, kterou pořádá Základní škola praktická Zlatá Stezka Prachatice, ve spolupráci s Besipem, Policií České republiky, Městskou policií a Českým červeným křížem. Naše základní škola praktická a speciální se již tradičně účastní této Dopravní soutěže mladých cyklistů v Prachaticích. Ve středu v 8.00 hodin ráno jsme se sešli na autobusovém nádraží a odjeli s naším týmem do Prachatic. Po příjezdu jsme šli na dopravní hřiště u DDM Prachatice. Zde na nás čekaly děti a paní učitelky z Volar. Po krátkém přivítání byla soutěž zahájena společným nástupem. Žáci museli projít čtyřmi disciplínami - jízdu zručnosti, dopravní testy, zdravověda a jízda po dopravním hřišti, na kterou dohlížel pan policista. Jednotlivé disciplíny byly hodnoceny přidělováním trestných bodů jednotlivcům. Zvítězilo družstvo, které obdrželo nejmenší počet trestných bodů. Celé dopoledne bojovala družstva se zručností v jízdě na kole, s jízdou podle pravidel silničního provozu, s testy z pravidel silničního provozu a se znalostmi z první pomoci. Soutěžní klání bylo ukončeno vyhlášením vítězů jednotlivých kategorií.
Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení:
Vimperk: II. Kategorie – 3. místo
Denisa Hamburgová, Lenka Kolářová, Tomáš Kloc, Dominik Procházka
Volary: I. Kategorie – 3. místo
Samanta Rajková, Sylva Peterová, Josef Parušev
II. kategorie – 2. místo
Jaroslava Pudivítrová, Erika Bužová, Jiří Trojan, David Peta
Děti dostaly diplomy a pěkné dárkové předměty. Všem soutěžícím patří velká gratulace a poděkování za vzornou reprezentaci školy. Den se vydařil a počasí mladým cyklistům tentokrát také přálo.

Mgr. Milada Zahradníková

Olšina - Dětský den - 26.5.2017

Ve čtvrtek 25. května 2017 pořádali Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Horní Planá, Újezdní úřad vojenského újezdu Boletice a Středisko obsluhy výcvikových zařízení Boletice v areálu RZ Olšina Dětský den pod záštitou ministra obrany Martina Stropnického.
Stejně jako v loňském roce jsme vyjeli autobusem v 8.00 hod. a po cestě na Olšinu jsme ve Volarech přibrali žáky volarské školy. Společně na místo jsme dorazili v 8.50 hod.
V areálu se nacházelo 30 stanovišť. Nejvíce nás zaujalo balonové létání, ukázka výcviku loveckých a policejních psů, práce vodních záchranářů. Vidět jsme zde mohli živé ryby a dravce. Shlédli jsme prezentaci Policie ČR, vojenských hasičů, vojenské techniky a zbraní. Na stanovištích probíhaly různé soutěže a navštívili jsme i tvořivou dílnu. Po areálu jsme se pohybovali samostatně po skupinách.
Pro účastníky akce bylo připraveno občerstvení a to opékání výborných špekáčků na ohni. K pití jsme si mohli dát džusy hruškový nebo multivitamín. Oba byly skvělé.
Počasí nám přálo a my jsme prožili krásné dopoledne u rybníka Olšina odkud jsme odjížděli ve 12.15 hod.
Už teď se těšíme na příští akci ke Dni Dětí na Olšině.

Olga Juřicová

Školní pěvecká soutěž - 24.5.2017

Školní pěvecká soutěž


Ve středu 24. 5. 2017 se většina žáků ZŠ praktické ve Vimperku zúčastnila pěvecké soutěže ,,Školní slavík.‘‘ Tato soutěž je pořádána každoročně a stala se na naší škole již tradicí. Soutěžilo se ve třech kategoriích: 1. kat. – speciální třída, 2. kat. – žáci 1. stupně, 3. kat. – žáci 2. stupně. Celou soutěž hodnotila pětičlenná porota složená z pedagogů a žáků školy.
A jak vše dopadlo?
1. kat. – 1.místo: Marie Völgyiová, 2. místo: Veronika Šandorová, 3. místo: Nikolas Völgyi
2 .kat. – 1.místo: Marie Čonková, 2. místo: Andrea Papoušková, 3. místo: Tony Bledý
3. kat. – 1. místo: René Giňa, Sandra Bílá, 2. místo: Miloš Bílý, Tomáš Kloc, 3. místo: Jesika Šandorová
Zřejmě nejvíce však svým projevem všechny zaujal René Giňa za kytarového doprovodu svého bratra Josefa Gini. Ti také společně s Milošem Bílým, Sandrou Bílou a Marií Völgyiovou pojedou 31.5.2017 reprezentovat naši školu do Českých Budějovic na pěveckou soutěž ,, Konvalinka‘‘. Věříme, že i zde se nám podaří uspět.

Yveta Škvrnová

LDN-Den matek -17.5.2017

LDN - vystoupení ke Dni matek

Ve středu 17.5.2017 jsme se opět vypravili do Léčebny dlouhodobě nemocných ve Vimperku. V neděli 14.5.2017 byl totiž Den matek, a to je den, kdy všechny maminky i babičky slaví svůj svátek. My jsme je přišli potěšit pásmem písní a básní a obdarovat malými přáníčky.
Akce se zúčastnili : René Giňa, Josef Giňa, Miloš Bílý, Sandra Bílá, Marie Čonková, Olga Čonková, Lenka Kolářová, Kamila Hajtingrová, Nikolas Šefrany, Jan Benada, David Müller, Denisa Hamburgová, Marie Völgyiová a Karolína Nachtmannová.
Již nyní se těšíme na další setkání.

Yveta Škvrnová

Školní kolo SHM 24.4.2017

Školní kolo SHM 24.4.2017

Školní kolo SHM proběhlo 24.4.2017 za proměnlivého jarního počasí v areálu TJ Šumavan Vimperk.
Sportovci podávali skvělé výkony v rámci svých možností a závody proběhly v duchu fair play.
Výsledková listina :
kategorie mladší žáci : 1. místo – Hamburg Aleš, 2. místo – Moflár Sebastián, kategorie mladší žákyně : 1. místo – Bledá Jessica, 2. místo – Bledá Zdena, kategorie starší žáci : 1. místo – Bílý Miloš, 2. místo – Šefrany Nikolas, 3. místo – Kloc Tomáš, kategorie starší žákyně : 1. místo – Hamburgová Denisa, 2. místo – Bílá Sandra, 3. místo – Nachtmannová Karolína

Olga Juřicová

Velikonoční výzdoba školy

LDN - vystoupení 11.4.2017

LDN - vystoupení

V úterý 11. dubna jsme s žáky II. stupně SŠ a ZŠ Vimperk navštívili Léčebnu dlouhodobě nemocných ve Vimperku. Přišli jsme babičky a dědečky pozdravit s pásmem velikonočních písní a básní. Vystoupení se zúčastnili: Sandra Bílá, Marie Rozálie Čonková, René Giňa, Miloš Bílý, Josef Giňa, Olga Čonková, Nikolas Alois Šefrany, Kamila Hajtingrová a Karolína Nachtmannová. Žáci pro klienty LDN vyrobili velikonoční přáníčka a malé dárečky – velikonoční zajíce s kraslicí. Vystoupení se klientům LDN moc líbilo, děti si zasloužily sladkou odměnu. Na závěr jsme si všichni společně zazpívali za doprovodu kytary lidové a romské písně. Již nyní se těšíme na další návštěvu LDN, tentokrát u příležitosti Dne matek.

Yveta Škvrnová

Karneval - 24.2.2017

Karneval - 24.2.2017

Školní „ Karneval“ proběhl v pátek 24. února 2017 od 9.00 hod. v tělocvičně školy.
Společně s žáky obou škol vimperské a volarské se přišli pobavit učňové ze SŠ a ZŠ Nerudova ve Vimperku - obor Stravovací a ubytovací služby, pod vedením paní mistrové odborného výcviku Alice Slavíčkové. Po 10.00 hod. se k nám přidali klienti ze Spolku Slunečnice Tereza Švehlová, Eva Kordíková a Ladislav Kříž, kteří byli žáky naší školy.
Letošními hosty Karnevalu byli paní Mgr. Eva Martanová a pan Vladimír Důra.
Po zahájení a seznámení se s programem se nám jednotlivé masky představily. Porotci složení z pedagogů a hostů měli nelehký úkol, ohodnotit jednotlivé masky a zvolit mezi nimi tu nejkrásnější.
Na úvod jsme si všichni společně zatančili. Porotci mezi tím spočítali body, které jednotlivé masky obdržely, aby mohli být vyhlášeny výsledky. V kategorii 1. stupeň : 1. místo - Sylva Peterová – Volary, 2. místo - Tomáš Řezanka – Volary a 3. místo – Jiří Trojan – Volary.
2. stupeň : 1. místo – Pudivítrová Jaroslava, 2. místo – Erika Bužová – Volary, 3. místo – Tomáš Kloc – Vimperk. Nejkrásnější maskou byla zvolena Sylva Peterová z Volar.
Maskám byl předán diplom a věcná odměna v podobě plyšové hračky, kterou si mohly samy vybrat.
Poté následovaly hry, tanec a celá řada soutěží.
Karnevalové veselí bylo ukončeno ve 12.30 hod.
Chtěla bych ještě jednou poděkovat všem maskám za skvělou přípravu kostýmů, aktivitu a za příjemnou atmosféru během celé akce.

Olga Juřicová

Řemeslo má zlaté dno

Řemeslo má zlaté dno

Ve čtvrtek 2.2.2017 se na SŠ a ZŠ Vimperk, odloučené pracoviště Prachatice konal Den otevřených dveří nazvaný ,,Řemeslo má zlaté dno.“Této akce se zúčastnili rovněž žáci II.stupně naší školy.
Ráno v 8.00 jsme se sešli na autobusovém nádraží, odkud jsme jeli linkovým autobusem do Prachatic. Zde nás p. Mařík naložil do mikrobusu a odvezl do budovy bývalých kasáren, kde se nachází odloučené pracoviště SŠ a ZŠ Vimperk. Mile nás zde přivítali studenti a učitelé zmiňované školy.
Procházeli jsme jednotlivými stanovišti, na kterých jsme se seznamovali s učebními a maturitními obory. Měli jsme možnost setkat se s absolventy zdejší školy, navštívit multikino nebo infostánek Úřadu práce Prachatice. Kadeřnice vytvářely na hlavách děvčat rozmanité účesy, vizážistky zase líčily studentky na slavnostní příležitosti. V bufetu jsme si mohli za fiktivní peníze (tzv. ježoury) nakoupit pochutiny a nápoje.
Nás však nejvíce zajímal obor kuchař-číšník. Zúčastnili jsme se vytvoření rekordu ve výrobě vosích hnízd a veřejné ochutnávky tří vítězných receptur. Ochutnali jsme knedlíčkovou polévku, řízek s bramborovým salátem a taštičky plněné povidly. Každý jsme dali svůj hlas pokrmu, který nás nejvíce zaujal. Byla to těžká volba, vše bylo vynikající.
Největší radost nám však udělalo setkání s režisérem p. Zdeňkem Troškou. Pan Troška byl velice milý a příjemný, ochotně se s námi vyfotografoval. Celá akce byla velice zdařilá.

Yveta Škvrnová

Vánoční besídka 21.12.2016

Vánoční pexeso se zastupiteli města 21.12.2016

Vánoční pexeso a školní besídka 21.12.2016

Dne 21.12.2016 proběhl již 6. ročník oblíbeného vánočního pexesa, kdy se utkávají zastupitelé města s vítězi školních kol. V letošním roce nás reprezentovali Josef Giňa a Tomáš Kloc. Soupeři byli paní starostka Ing. Jaroslava Martanová a místostarosta pan Ing. Jiří Cais.
Za vůně cukroví a čaje proběhlo velmi vyrovnané klání zúčastněných. O vítězství po nerozhodném výsledku bojovali paní starostka a Tomáš Kloc. Štěstí bylo nakloněno Tomášovi a ten se stal celkovým vítězem vánočního pexesa.
Děkuji všem soutěžícím za milé, příjemné a regulérní klání a těšíme se na další ročník.
Středeční dopoledne pokračovalo ve vánočním duchu školní besídkou, která se konala v tělocvičně školy.
U vánočního stromu se vystřídali žáci speciální třídy, I. třídy, II. třídy a učňové 3 letého oboru stravovací a ubytovací služby.
Rodiče, pracovníci školy a paní učitelka Mgr. Eva Martanová měli možnost shlédnout nádherná vystoupení, která nám navodila příjemnou vánoční náladu.
Besídku ukončilo předání dárků, které byly zakoupeny z finančního příspěvku od paní PhDr. Jany Tláskalové. Mnohokrát za žáky děkujeme. Dáreček dostali i rodiče, kteří na vánoční besídku dorazili. Žáci jej vyrobili ve školní družině.
Paní Mgr. Helena Švehlová zakončila krásné dopoledne osobním přáním k Vánocům a do nového roku 2017.

Olga Juřicová

Vystoupení žáků na LDN 20.12.2016

Vystoupení žáků na LDN 20.12.2016

V úterý 20. prosince 2016 jsme s žáky SŠ a ZŠ Vimperk navštívili seniory v Léčebně dlouhodobě nemocných ve Vimperku. Scházíme se zde s nimi v tomto adventním čase každý rok. Děti vystoupily s pásmem vánočních písní a básní, pro babičky a dědečky vyrobily dárky a vánoční přáníčka. Všem se vystoupení moc líbilo, děti za odměnu dostaly malé pohoštění a sladkosti. Již nyní se těšíme na příští návštěvu LDN.

Yveta Škvrnová

Vánoční pečení cukroví - II. třída 13.12.2016

Mikulášská nadílka 1.12.2016

Zdobení vánočního stromku - Nám. Svobody, 22.11.2016

Den řemesel na SŠ Nerudova Vimperk - 11.11.2016

Den řemesel na SŠ Nerudova Vimperk

Den řemesel na SŠ a ZŠ Vimperk, Nerudova
V pátek 11. 11. 2016 naše třída navštívila SŠ a ZŠ Nerudova Vimperk. Zúčastnili jsme se zde Dne otevřených dveří. Prohlédli jsme si školu, dílny, cvičnou kuchyňku, televizní studio Epigon i Web rádio Epigon. Seznámili jsme se se všemi učebními a studijními obory, které se na škole vyučují. Některé činnosti jsme si mohli prakticky vyzkoušet. Např.: moderování zpráv, sváření, montáž součástek, práci se dřevem, spojování plastových trubek a líčení. Nejvíce nás však zaujala cvičná kuchyňka, kde jsme si sami upekli lívanečky a namíchali nealkoholické drinky. Ve škole jsme se setkali i s bývalými spolužáky Janem Tesařem a Pavlem Vozábalem. Těm se zde moc líbí. Někteří z nás by chtěli v příštím školním roce na této škole začít studovat.

Yveta Škvrnová

Planetárium - České Budějovice

3. listopadu 2016 se žáci SŠ a ZŠ Nerudova zúčastnili návštěvy planetária v Českých Budějovicích. Shlédli filmové představení, které jim vysvětlilo mnoho pojmů ze sluneční soustavy. Zajímavou formou-věkově a srozumitelně dostupnou našim dětem bylo popsáno Slunce, jako hvězda, světové strany a celý film umocňoval výlet ,,naší cesty do kosmu“, kterému jsme všichni věřili.
Velice zajímavá byla prohlídka noční oblohy, kde nám průvodkyně pomocí laserova paprsku ukázala Mléčnou dráhu a mnoho souhvězdí. Nejzajímavější částí planetária, byla prohlídka kopule ve, které byly dalekohledy. Měli jsme štěstí, svítilo Slunce a my jej pozorovali okulárem. Byl to velký zážitek, a protože zde děti byly poprvé, moc se jim líbil.
Jsme moc rádi, že jsme měli možnost se této akce zúčastnit. Děkujeme také panu řidiči, který nás v pořádku dopravil do Českých Budějovic a zpět.

Jírovcová a Fleischmanová

Planetárium - České Budějovice - 3.11.2016

Poznej a chraň - 5.10.2016

Ve středu 5. 10. 2016 jsme uskutečnili díky grantovému programu JČ kraje výlet za vlky na Srní a za jeleny na Kvildu.
Po osmé hodině jsme přistoupili do autobusu, ve kterém již byli naši spolužáci z volarské školy a jejich paní učitelky. Společně jsme se rozjeli za vlky do Srní. Naše první kroky směřovaly do návštěvnického centra, ve kterém se nachází expozice o životě vlků a malý sál s obrazovkou. Zde jsme shlédli záběry z venkovního kamerového systému a byl nám poskytnut odborný a velice zajímavý výklad o minulosti vlků, jak jim bylo lidmi ubližováno. Mohli jsme sledovat, jak žije a funguje vlčí rodina. Je to velice podobné jako u nás u lidí. Obohaceni informacemi o vlkovi jsme se vydali na prohlídkový okruh, který je přibližně dlouhý kilometr. Je lemovaný lavičkami a informačními cedulemi. Výběh má rozlohu kolem tří hektarů nad kterým vede téměř 300 metrová dřevěná lávka, z které jsme pozorovali chování a život vlků v jejich teritoriu. Měli jsme štěstí, protože jsme zde byli v době krmení, a my jsme tak mohli pozorovat vlčí smečku, která se skládá ze dvou dospělých vlků a čtyř vlčat. Stáli jsme nehnutě a tiše, se zatajeným dechem jsme pozorovali tyto krásné šelmy. Byl to nezapomenutelný zážitek. Během cesty nazpět k návštěvnickému centru jsme si zasoutěžili. Určovali jsme druhy stromů, šišek a podle obrázků lesní zvěř. Výuka pod širým nebem pokračovala před centrem u stolů, kde jsme nejprve malovali vlky, tak jak je vidíme svýma očima. Potom jsme společně hovořili o anatomii a termoregulaci vlčího těla, jeho obživě a životě ve volné přírodě. Během závěru naší výuky začalo sněžit, první letošní sníh a my jej zažili v překrásné přírodě. Byla to nádhera.
Další naše cesta vedla na Kvildu, kde v letech 2013 – 2015 vznikla unikátní stezka ve venkovním areálu o rozloze 8,7 ha, kde můžeme vstoupit do života 11 členné rodinky jelenů. Okruh není rozsáhlý, vede zde jen jedna cesta. Podél jelení stezky jsou 3 pozorovací věže. My jsme mohli pozorování uskutečnit pouze z první věže a to z důvodu, že je období říje. Pokračování dále po stezce bylo na vlastní nebezpečí. Přesto jsme měli štěstí. Na mýtině před námi se pásl jelen, laň a dva koloušci. Tiše jsme je sledovali a bylo vidět, že jsou již na přítomnost lidí zvyklí. Během našeho pozorování jsme si mohli vyslechnout jelení troubení. Je čas se rozloučit a přesunout se do návštěvnického centra, kde je řada výukových a pěkně zpracovaných tabulí i dalších materiálů, kde se dozvídáme informace o životě jelenů a laní. Umístěna je zde obrazovka, kde můžeme pozorovat jeleny v oboře naživo. Nechybí tu ukázka paroží, stop, poslechnout si můžeme hlasové projevy jelena, srnce a daňka, dočteme se o jejich životě, nemocech a jaký mají vliv na ekosystém. Po prohlídce centra jsme využili prostoru uvnitř v pokračování výuky, kdy jsme si zopakovali, co jsme se o jelenovité zvěři dozvěděli. Kde žije, čím se živí, čím může onemocnět, jak nazýváme členy jelení rodiny. Ve skupinách jsme se pokusili vyrobit krmelec za pomoci špejlí, nití a lepidla.
Výlet s výukovým programem nám skončil a my odjížděli z překrásné Kvildy do Volar, kde jsme se rozloučili s volarskými a pokračovali v cestě do Vimperku.
Projekt Poznej a chraň se nám velice líbil a již teď se těšíme na další.

Olga Juřicová

Poznej a chraň -SRNÍ - vlci, KVILDA - jeleni, laně a rysi - 5.10.2016

Cvičení v přírodě - fotografie II. třídy školy, speciální a I. třída fotografie nedodala

Cvičení v přírodě - 14.9.2016

14. září 2016 se žáci 1.,2.,3.,4.,6. p.r. a žáci ZŠs zúčastnili cvičení v přírodě. Cvičení se uskutečnilo v okolí Vimperka na úseku Vimperk- Pravětín – směr Buk a zpět. Cestou žáci plnili jednoduché úkoly, soutěžili a zahráli si i hry.
Cvičení v přírodě se dětem líbilo. Po třech a půl hodinách se vrátily unavené, ale spokojené. Zhodnotily cvičení za vydařené a těší se na další.

Jírovcová a Fleischmanová

II. třída - 5.,7.,8.,9. p.r.
Ze školy jsme ráno vyrazili na vlakové nádraží, odkud jsme jeli na Lipku. Zde jsme si prohlédli statek s domácími zvířaty. Viděli jsme krávy, ovce, kozy, osla, prase domácí, králíky, slepice a morčata.
Z Lipky jsme se vydali přes Klášterec do Vimperka. Prohlédli jsme si Klášterský železniční viadukt, který byl vybudován již v roce 1900. Podél Volyňky jsme se vrátili zpět do Vimperka.
Výlet se nám vydařil i díky pěknému počasí, dětem se libil. Zažily dost legrace i nové dobrodružství.

Yveta Škvrnová

Zahájení školního roku 2016-2017

Závěr šk. roku 2016

Vystoupení žáků na LDN ve Vimperku ke Dni otců

Vystoupení žáků na LDN ve Vimperku ke Dni otců

Dne 17.6. 2016 jsme navštívili Nemocnici BH, oddělení LDN s vystoupením ke Dni otců.
Lenka Kolářová zahájila pásmo básní a písní cvičební sestavou s pompony. Účinkujícím žákům Kolářové L.,Hajtingrové K.,Čonkové M.,Giňovi R., Müllerovi D. a Šefranymu N. se vystoupení velice zdařilo.
Chtěla bych jim moc poděkovat a ohodnotit i situaci, kdy nám 4 účinkující onemocněli a oni se jejich básní zhostili ze ctí a celé vystoupení bylo opět perfektní.
Děkuji všem zaměstnancům a pacientům LDN za milé přijetí a skvělou atmosféru.

Olga Juřicová

TECHMÁNIE - PLZEŇ

TECHMÁNIE PLZEŇ 14.6.2016

Dne 14. června 2016 jsme si mohli díky grantovému programu JC kraje zajet do plzeňského science centera Techmania, které je experimentální stanicí pro zvídavé. Představuje most mezi neformálním vzděláváním a populární turistickou destinací. Cílem Techmanie je pomáhat žákům, studentům i rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a v obecné rovině objevovat možnosti lidského poznání.
V sedm hodin jsme přistoupili do autobusu, kde již cestovali naši spolužáci z volarské školy. Cesta nám rychle uběhla a za necelé dvě hodiny jsme byli na místě.
Techmánie se nachází v bývalém areálu Škodovky.Nabízí stálé i putovní interaktivní expozice zaměřené nejen na fyziku, astronomii, chemii nebo biologii, ale i na problematiku výživy, svět filmu nebo tematiku špionáže a tajných služeb. Fyzika, chemie, matematika, astronomie či biologie jsou rovněž námětem populárně-vzdělávacích show a programů v laboratořích a dílnách. My jsme měli možnost shlédnout Van de Graaffův generátor, to je přístroj, s nímž se demonstruje mnoho zajímavých pokusů z elektrostatiky. Dále pak show s tekutým dusíkem, která byla ukončena mohutným výbuchem PET lahve.
Během čtyř hodin, které jsme zde strávili, jsme si vše prohlédli a vyzkoušeli.
Ve dvě hodiny jsme odjížděli z Plzně nadšeni a obohaceni o řadu nových znalostí a zkušeností z oblasti vědy a techniky. Zpáteční cestou domů jsme si povídali o zážitcích z Techmánie a než jsme se nadáli, byli jsme opět ve Vimperku. Všem se nám dnešní den líbil.

Olga Juřicová

Dopravní soutěž Prachatice

Dopravní soutěž Prachatice 2.6.2016

Dne 2. června 2016 jsme se zúčastnili okresního kola dopravní soutěže v Prachaticích, kam jsme bohužel jeli pouze s jedním družstvem. 1. kategorii jsme neobsadili z důvodu onemocnění vybraných žáků.
V 7.55 hod. jsme odjeli linkovým autobusem do Prachatic a přemístili se do areálu DDM.
Po společném nástupu družstev z Prachatic, Vimperka a Volar se nám představil taneční kroužek Základní školy praktické z Prachatic pod vedením paní učitelky Kocourkové. Poté nás přivítala ředitelka této školy paní Mgr. Kunešová, která byla i ředitelkou soutěže. Seznámila nás s průběhem soutěže a představila nám rozhodčí z řad PČR, pracovnic ČČK a pedagogů škol z Prachatic, Vimperka a Volar.
Celé dopoledne nás provázelo příjemné počasí a zápolení nám rychle uběhlo.
V jedenáct hodin jsme se opět sešli ke slavnostnímu nástupu, kde proběhlo vyhlášení výsledků.
Výsledky okresního kola dopravní soutěže:
1. kategorie - 1. místo - Prachatice
2. místo - Volary
2. kategorie - 1. místo - Prachatice
2. místo - Vimperk
3. místo - Volary
Závodníci obdrželi odměny a diplomy od Besipu České Budějovice.
Velké poděkování patří závodníkům z vimperské tak i volarské školy za skvělou reprezentaci a dobré chování.

Olga Juřicová

Okresní kolo SHM 11.5.2016

44. ročník atletického čtyřboje žáků - okresní kolo

44. ročník atletického čtyřboje žáků - okresní kolo

Sportovní hry žáků se speciálně vzdělávacími potřebami jsou stále oblíbené
Dne 11. 5. 2016 se na vimperském sportovním hřišti konal již 44. ročník atletického čtyřboje žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. K zápolení ve čtyřech disciplínách se přihlásilo 54 závodníků z Vimperku, Prachatic a Volar. Ještě než se sportovci pustili do soutěžení, přivítal všechny přítomné p. ředitel Ing. Lubomír Pichler. Mezi hosty byl zakladatel těchto her p. František Kortus, PaedDr. Zdeněk Slomek-bývalý školní inspektor, starostka města Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Jaroslava Kotlíková-bývalá ředitelka školy, Mgr. Miroslava Kunešová- ředitelka školy Prachatice, bývalé p. ředitelky z Prachatic a Žíchovce a další pedagogové působící v minulých letech na naší škole.
Paní starostka Ing. Jaroslava Martanová popřála všem závodníkům hodně úspěchů a po složení slibu závodníků a rozhodčích o čestném závodění a hodnocení, bylo sportovní klání zahájeno.

Žáci se pustili do sportovního zápolení s velkým nasazením a touhou podat co nejlepší výkon. Všichni se bohužel nemohli stát vítězi, ale nikdo neodešel s prázdnou. Každý účastník obdržel drobnou odměnu jako vzpomínku na tento den a to díky sponzorům, kteří nás podpořili při organizaci této akce. Tímto děkujeme KÚ České Budějovice, nadaci ČEZ, městu Vimperk, klenotnictví Kantor, optice Spiegl, Marek sportu, Lidlu, KB Vimperk, pekařství Cais, Wüstenrotu a Raiffeisenbank.

Mgr. Helena Švehlová

OLŠINA - DĚTSKÝ DEN 26.5.2016

Ve čtvrtek 26. května 2016 pořádali Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Horní Planá, Újezdní úřad vojenského újezdu Boletice a Středisko obsluhy výcvikových zařízení Boletice v areálu RZ Olšina Dětský den.
Ráno v 8.00 hod. jsme nastoupili do autobusu a po cestě na Olšinu jsme ve Volarech přibrali žáky volarské školy. Společně na místo jsme dorazili v 8.50 hod.
Po areálu jsme se pohybovali samostatně po skupinách a procházeli jednotlivá stanoviště.
Pro účastníky akce bylo připraveno občerstvení formou opékání špekáčků na ohni.
Počasí nám přálo a my jsme prožili krásné dopoledne u rybníka Olšina odkud jsme odjížděli v 11.45 hod.

Olga Juřicová

Školní pěvecká soutěž Slavík

Školní pěvecká soutěž Slavík

Oblíbená pěvecká soutěž proběhla v letošním školním roce v pátek 20. května 2016. Žáci se průběžně připravovali v hodinách hudební výchovy a ve školní družině. Nejtěžší pro ně bylo zvolení písně, která by jim zajistila ten nejlepší výsledek.
Soutěžící : Völgyi N., Völgyiová M., Papoušková A., Bledá J., Bledá Z., Čonková M., Kolářová L., Hajtingrová K., Bužová E., Čech M., Giňa J., Giňa R., Vozábal P. a Šefrany N.
Porotci letošního kola byli : p. učitelka Škvrnová Y., žáci – Tesař J., Müller D., Nachtmannová K.
Na úvod jsme si všichni společně zazpívali píseň Když jsem tě viděl poprvé a pak již následovala samotná soutěž, která byla rozdělena do tří kategorií : speciální třída, 1. stupeň a 2. stupeň.
Soutěžící zpěváci a zpěvačky podali skvělý výkon a bylo těžké určit vítěze.
Umístění soutěžících :
Speciální třída : 1. místo – Völgyiová M., 2. místo – Völgyi N.
1. stupeň : 1. místo – Čonková M., Papoušková A., 2. místo – Bledá J., Bledá Z.
2. stupeň : 1. místo – Giňa J., 2. místo – Čech M., Vozábal P., 3. místo – Bužová E.
Zpěváci, kteří se umístili na prvních třech místech v jednotlivých kategoriích si převzali ceny a diplomy od organizátorky soutěže Olgy Juřicové.
Děkuji všem soutěžícím za výborné pěvecké výkony, porotě za objektivní bodování a divákům za pozornost.

Olga Juřicová

Vystoupení žáků ZŠ praktické na LDN ve Vimperku oslava DNE MATEK

Vystoupení žáků ZŠ praktické na LDN ve Vimperku oslava DNE MATEK

V pondělí dne 9. května 2016 jsme v 10.00 hod. navštívili pacienty BH – Nemocnice Vimperk oddělení LDN s pásmem básní, přání a písní, abychom společně oslavili DEN MATEK.
Naše pásmo zahájila Lenka Kolářová s novým mažoretkovým vystoupením. Stejně jako minule za svůj výkon sklidila obdivný potlesk od všech přítomných diváků.
Samotné pásmo bylo srdečné a milé, žákům se zdařilo na výbornou. V mnohých očích pacientek se zaleskly slzy dojetí.
Na závěr předali přítomným ženám chlapci přáníčko ve tvaru srdce, které vyrobili žáci ve školní družině a ještě jednou popřáli všechno nejlepší k svátku.
Milé a přátelské bylo i společné povídání nad šálkem čaje a zákusky, které nám velice chutnaly.
Chtěla bych poděkovat za pozvání a výborné občerstvení zaměstnancům LDN, pacientům za skvělou atmosféru a žákům školy za zodpovědnou přípravu na vystoupení.

Olga Juřicová

Den Země 2016

Den Země

V letošním školním roce proběhl Den Země na naší škole v režii Střediska environmentální výchovy Správy NP a CHKO ve Vimperku.
Akce se konala ve výletním areálu Vodník dne 20.4.2016 od 8.30 hod.
Hlavním tématem bylo 25 výročí vzniku Národního parku Šumava.
Žáci plnili úkoly v třídních kolektivech na 6 stanovištích. Nejnáročnější pro nás bylo poslechové stanoviště, kde jsme měli vyhledat obrázek zvířete k zvukové nahrávce. Zajímavé bylo stanoviště, kde jsme za pomoci dalekohledu na větší vzdálenost hledali v trávě přiděleného ptáčka z obrázku.
Po splnění všech úkolů jsme využili tvořivé a dárkové stanoviště, kde jsme si mohli vyrobit tématickou odměnu.
Velké poděkování patří SEV za skvělou akci, při které jsme mohli společně oslavit Den Země v přírodě.

Olga Juřicová

Vystoupení žáků ZŠ praktické na LDN ve Vimperku

Vystoupení žáků ZŠ praktické na LDN ve Vimperku

Dne 22. března 2016 jsme s pásmem jarních a velikonočních básní prokládaných lidovými písněmi vystoupili v 10.00 hod. v BH – Nemocnice Vimperk na oddělení LDN.
Pásmo secvičili žáci, kteří projevili zájem potěšit a setkat se s pacienty tohoto oddělení. Jmenovitě : L. Kolářová, K. Hajtingrová, E. Bužová, M. Čonková, M. Völgyiová, J. Tesař, N. Šefrany, R. Giňa a J.Benada pod vedením paní vychovatelky Juřicové.
Pásmo zahájila L. Kolářová s mažoretkovým vystoupením. Za svůj výkon sklidila dlouhý srdečný potlesk. Samotné vystoupení se našim žákům zdařilo na výbornou a moc nás potěšilo, že se k našemu zpěvu lidových písní přidali i samotní pacienti.
Opět toto setkání bylo příjemné, srdečné a všechny nás svátečně naladilo.
Žáci byli odměněni potleskem, úsměvy a velkým množstvím sladkostí.
Chtěla bych poděkovat za spolupráci zaměstnancům LDN, pacientům za skvělou atmosféru a žákům školy za zodpovědnou přípravu na vystoupení.

Olga Juřicová

KARNEVAL 2016

KARNEVAL

V pátek 12.2.2016 se konal jako každoročně školní karneval. K naší radosti se k nám opět připojili žáci volarské školy, kteří přijeli s pedagogickým dozorem v půl deváté.
Karnevalové veselí propuklo v 9.00 hod. v tělocvičně školy za přítomnosti pana ředitele a paní ekonomky školy . Hostem karnevalu byla paní učitelka Mgr. E. Martanová.
Po zahájení a seznámení se s programem se nám jednotlivé masky představily a byly odměňovány sladkostmi od pana ředitele Ing. Pichlera a paní ekonomky Kerekešové , kteří zde byli za pavouky. Během představování hodnotili pedagogové a paní Mgr. Martanová jednotlivé masky, aby v průběhu karnevalu mohly být vyhodnoceny ve třech kategoriích a dále pak zvolena nejsympatičtější maska.
Na úvod jsme si všichni společně zazpívali píseň doprovázenou pohybem ,,Indiáni jdou“.
První společná hra se jmenovala Rybníček. Po jejím ukončení proběhlo vyhodnocení masek.
Umístění :
Speciální třída : 1. místo - B. Majerová, 2. místo - P. Kolář, 3. místo – M.Völgyiová
1. stupeň : 1. místo – S. Moflár , 2. místo – D.Peta . 3. místo – M. Čonková
2. stupeň : 1. místo – J. Pudivítrová, 2. místo – R. Giňa , 3. místo – K. Hajtingrová
3. Nejsympatičtější maskou byl vyhlášen Réné Giňa.
Masky obdržely diplomy a věcné ceny.
Dalším bodem programu bylo občerstvení. Paní učitelky Jírovcová a Fleischmanová zajistily koblížky, které všem moc chutnaly.
V jedenáct hodin jsme se rozloučili s žáky volarské školy .
Karnevalové veselí dále pokračovalo soutěžemi Kosmonaut, Slalom v mlze a Bum do hrnce. Mezi jednotlivými soutěžemi jsme si společně zatancovali . Ve 12.30 hod. byl oficiálně karneval ukončen.
Všem maskám děkuji za skvělou aktivitu během akce.

Olga Juřicová

Projekt - S Handicapem jako ryba ve vodě

S HANDICAPEM JAKO RYBA VE VODĚ

Dne 21. října 2015 jsme si mohli díky grantovému programu JC kraje zaplavat a zadovádět v sušickém sportovním areálu.
V 9.00 hod. jsme přistoupili do autobusu, ve kterém již byli naši spolužáci z volarské školy a jejich paní učitelky.
Cestou do Sušice jsme si udělali přestávku v Kašperských Horách, kde jsme navštívili muzea.
V muzeu historických motocyklů a jízdních kol je největší expozice v ČR. Některé exponáty jsou světovými unikáty. Muzeum se nezaměřuje jen na motorky české výroby, ale také je zde expozice motokol a klasických kol. Žákům se prohlídka velice líbila, zejména chlapci byli nadšeni, protože si zde mohli potěžkat samopal, který byl součástí sajdkáry.
Druhým muzeem, které jsme navštívili, bylo muzeum Šumava, kde se nachází stálá expozice věnovaná přírodě, historii a životu obyvatel Šumavy.
V 11.00 hod. jsme se navrátili do autobusu a pokračovali do Sušice. Všichni jsme se těšili na plavání a zábavu, kterou sportovní areál – bazén poskytuje. Žáci v době od 12.00 – 13.00 hod. měli celý areál jen pro sebe. Plavání jsme střídali s pobytem ve vířivkách, v brouzdališti, v zábavném bazénu a náležitě si ti starší užili tobogán.
Hodina utekla jako nic a my se museli s areálem rozloučit.
Všem se nám akce S HANDICAPEM JAKO RYBA VE VODĚ líbila. Příjemně unaveni jsme se vraceli domů a už se těšíme na další grantový program JČ kraje.

Olga Juřicová

RYCHLÝ KONTAKT

Základní škola

1. máje 127
š.r. 2019-2020
SŠ Nerudova 267, Vimperk
385 01 Vimperk
Vimperk:
388 415 915 - budova v rekonstrukci
730890663 - služební mobil
Volary:
U Nádraží 512
384 51
Volary:
388 333 162
733128969

Novinky

obrázek
obrázek
ZŠ praktická a speciální Vimperk a Volary

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy