Název a adresa školy:

Základní škola – Nerudovka
odloučené pracoviště SŠ a ZŠ Vimperk
1. máje 127
š.r. 2019-2020 v budově SŠ Nerudova 267, Vimperk
385 01 Vimperk
U Nádraží 512
384 51 Volary
Telefony:
Vimperk – 730 890 663
Volary     – 388 333 162
Školní jídelna 388 411 541
Školní družina (Vimperk) 730 890 663
725 182 706 osobní číslo vychovatelky
IČO 708 41 071
IZO 600 171 485

Jméno ředitele:

Ing. Petr Žuravský

zástupce ředitele:
……………………………..

č.tel/fax 730 890 663
mobil     721629887

Zřizovatel:

Krajský úřad Jč. – kraj
U zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
IČO 708 90 650
č.tel: 386  720 439 fax: 386 359 048