Soubory ke stažení:

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2022-2023

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, na základě doporučení PPP nebo SPC. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2022 do 30. dubna 2022.

Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce je stanoveno období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.  Dále dle dohody, podle vystavených doporučení.

Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení).

Další informace na te. 730 890 663

Mgr. Helena Švehlová

Nenecháme – metodika pro školy

Příloha 2 – Věkové hranice

Příloha 1 – Pravidla DP_děti_3_19_8.8.2022

Zřizovací listina

Výroční zpráva

ICT plán