Zápis do 1. r. ZŠ a ZŠ speciální

 

Podle školského zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuje ředitel Střední školy a Základní školy, Vimperk

zápis do ZŠ, zřízené podle §16, odst. 9. ŠZ.

Místo konání: Základní škola, 1. máje 127, Vimperk 385 01

Termín: Vážení rodiče, termín zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovuji na tyto dny:

 

Pondělí 15. dubna a středu 17. dubna 2024 v době od 8:00 -11:00h

 Individuální termíny zápisu vašeho dítěte si můžete domluvit na tel. čísle 730 890 663 (Mgr. Helena Švehlová)

 Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2017 a 31. 8. 2018 a také všech dětí, kterým byl správním rozhodnutím nástup povinné školní docházky v minulém školním roce odložen.

 

Školní vzdělávací program naší školy je koncipován pro žáky s lehkým mentálním postižením, pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, těžkým mentálním postižením a autismem a žáky se souběžným postižením více vadami.

Vážení rodiče, k zápisu, prosím, přineste:

  • Rodný list dítěte – kopii.
  • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.
  • Doporučující posouzení SPC/PPP k zařazení žáka do základní školy speciální.
  • Pokud dítě mělo odklad – kopii dokladu o odkladu školní docházky.

Při odkladu povinné školní docházky, prosím, přiložte:

  • Doporučení k odkladu školského poradenského zařízení (příslušná speciálně pedagogická centra).
  • Doporučení odborného, resp. dětského lékaře.

Kritéria pro přijetí:

  • Doporučující posouzení ŠPZ, které bude obsahovat:

❖ Údaj o zařazení žáka do školy zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona.

❖ Výše stupně a míra postižení podle doporučení SPC – výše stupně PO 3 a vyšší.

 

Upozorňujeme, že účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen v souladu s ustanovením §36 odst. 5 správního řádu, předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a z něhož je patrná i podoba.

 

Ing. Petr Žuravský

ředitel školy

 

Sponzoři na sportovní den

Sponzoři na sportovní den

Město Vimperk

Rohde a Schwarz

Aquatherm – Jaroslav Šandera

Alena Popelínská

Jaroslav Brabec

Květinka Bártová

Lindt sprüngli

Pizzerie Marco

Zefa  Volary

Madeta

Papírnictví Frajkorovi

CHOŠ

firma Perfetti Van Melle

Hračky u Krtečka

Policie ČR

Spotřební družstvo Jednota Vimperk

Rouvy

Pekárna Vacov

Pekařství Cais

 

Chupa-Chups-logo-ve-vektorech-1

PROPOZICE K PROJEKTU Sport. den

Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona

 

Rodiče, kteří mají zájem zapsat své dítě do 1. ročníku naší školy, se mohou informovat na tel: 730 890 663 a domluvit si schůzku.   Nezbytnou podmínkou přijetí je předložení Doporučujícího posouzení ŠPZ k přijetí do 1. ročníku ZŠ zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona. Z Doporučujícího posouzení musí být zřejmé, že se jedná o žáka s mentálním postižením. Současně musí být doporučen odpovídající vzdělávací program, tj. RVP ZV s minimálními očekávanými výstupy.

,

K zápisu je třeba s sebou přinést:

  • rodný list dítěte
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce, který žádá o přijetí dítěte
  • doporučující posouzení SPC nebo PPP k přijetí do 1. ročníku ve speciální škole  – pozor, přijímáme pouze žáky s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením. Proto je nutné, aby v doporučujícím posouzení byla jednoznačně uvedena úroveň rozumových schopností nebo alespoň doporučovaný vzdělávací program.

Mgr. Helena Švehlová z. ř.

 

Den otevřených dveří

V pátek 31. března proběhne na naší škole DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro rodiče a veřejnost. Od 7:45 do 11:20 hodin se můžete přijít podívat na vyučování do hodin. Jen prosíme o dodržení časů výuky. Obzvláště v nižších ročnících jsou děti velmi citlivé na změny a návštěvy. Proto do hodiny nevstupujte v jejím průběhu, ale vždy na začátku.

Začátky hodin – 7:45, 8:40, 9:40, 10:35 hodin.

Srdečně Vás zveme. Těší se na Vás pedagogický sbor základní školy.

Soubory ke stažení:

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2022-2023

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, na základě doporučení PPP nebo SPC. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2022 do 30. dubna 2022.

Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce je stanoveno období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.  Dále dle dohody, podle vystavených doporučení.

Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení).

Další informace na te. 730 890 663

Mgr. Helena Švehlová

Nenecháme – metodika pro školy

Příloha 2 – Věkové hranice

Příloha 1 – Pravidla DP_děti_3_19_8.8.2022

Zřizovací listina

Výroční zpráva

ICT plán