Odloučené pracoviště ve Vimperku je bezbariérové (nájezdová rampa, schodišťová plošina pro vozíčkáře). Škola disponuje speciálními učebnami na dílenské práce, cvičnou kuchyňkou, školním pozemkem, třídami s jednomístnými nastavitelnými lavicemi a židlemi, počítačovou třídou, malou cvičebnou pro výuku Tv na I. stupni, školní knihovnou, hygienickým zázemím (WC, sprchy, šatna). Škola využívá pro výuku Tv na II. stupni tělocvičnu SŠ Vimperk Nerudova 267, dále je žáky využíván místní lehkoatletický areál a zimní stadion.

Školní družina má k dispozici jednu místnost v přízemí školy – ranní provoz od 6.35 hod. v pondělí a po zbytek týdne od 6.45 hod. Je bezplatná. Navštěvují ji žáci 1.-9.p.r. Pro odpolední činnost využívá jednu místnost v prvním patře školy. Provoz začíná pondělí až čtvrtek od 11.20 hod., v pátek od 10.20 hod. Provoz ŠD končí každý den v 15.30 hod.Žáci se mohou pod dohledem vychovatelky a pedagoga stravovat ve školní jídelně SŠ a ZŠ Vimperk.

Pedagogové využívají 4 kabinetů (Jč, přírodní vědy, pozemky, dílny) a sborovny s vybavením (kopírka, laminovací stroj).

Interiér školy je vybaven žákovskými pracemi.