Odloučené pracoviště ve Volarech disponuje 2 třídami vybavenými jednomístnými nastavitelnými lavicemi a židlemi, školní knihovnou, kabinetem, sborovnou (se 3 počítači přístupnými i žákům, kopírkou), hygienickým zázemím (WC,šatna).
Pedagogové pro výuku odborných předmětů (Tv, Pv) využívají učeben Základní školy Volary, v jejímž areálu se odloučené pracoviště nachází.

Interiér školy je vybaven žákovskými pracemi.