V novém školním roce jsme se vrátili do naší nově zrekonstuované budovy. Pojďte nahlédnout, jak rekonstukce proběhla…