Ve školním roce 2020 – 2021 jsme se vrátili do naší nově zrekonstuované budovy. Pojďte nahlédnout, jak rekonstukce proběhla…